«La col·laboració entre els hospitals és positiva per a la ciutadania»

Entrevistem al Dr. Vicent Valentí, director de la unitat d’oncologia de la Xarxa de Santa Tecla

Per . Actualitzat el

El dia 4 de febrer es va commemorar el Dia Mundial contra el Càncer, una data que recorda que la incidència d’aquesta malaltia entre la població tarragonina és d’uns 4.500 casos nous a l’any i que afecta entre un 4 i un 5 per cent de la població que viu a la demarcació. Parlem amb el cap d’oncologia de la Xarxa de Santa Tecla, el doctor Vicent Valentí, sobre la malaltia i sobre l’activitat de la unitat que ell dirigeix.

D’on prové la paraula «càncer»?

És un mot que prové del llatí cancer, que significa «cranc». A l’antiga Roma, els cirurgians es van adonar que alguns pacients que havien mort presentaven lesions internes no homogènies sinó infiltrades en els teixits que s’assemblaven a les potes dels crancs. I d’aquí va sorgir el mot.

I què és exactament el càncer?

El càncer és una alteració en el creixement i la reproducció de les cèl·lules del nostre organisme, les quals, en condicions fisiològiques normals, es reprodueixen d’una en una, és a dir, dupliquen el seu material genètic de manera idèntica. Quan tot funciona bé, aquest creixement és normal, però de vegades es produeixen alteracions causades per mutacions genètiques que ho descontrolen tot.

I aquestes mutacions, a què es deuen?

De vegades tenen un origen conegut i, de vegades, desconegut. Entre les causes conegudes hi ha les de tipus hereditari, és a dir, mutacions genètiques que passen de pares a fills. És el conegut com a càncer hereditari. En altres casos aquestes mutacions s’adquireixen per aspectes tòxics com el tabac o la radiació solar i, en altres, simplement es desconeix.

I això pot passar en qualsevol lloc de l’organisme?

Sí, en tots els òrgans es pot desenvolupar un càncer, encara que en alguns és més freqüent que en altres.

I l’organisme no té cap mecanisme per contrarestar aquestes mutacions?

Amb paraules entenedores, podem dir que tenim un sistema de reparació de gens que actua quan detecta una alteració i la repara. Però quan la quantitat de mutacions és molt gran, aquest sistema no dóna l’abast i aquestes mutacions no resoltes alteren el creixement de totes les cèl·lules i donen lloc a acumulacions de cèl·lules, o bonys, que formen allò que coneixem com a «tumors».

Ha augmentat el nombre de casos respecte a fa cinquanta anys?

Pensem que no, tot i que pot semblar que sí. Per franges d’edat, n’hi ha el mateix percentatge, però l’envelliment de la població ha anat en augment i com que el càncer té més incidència en aquestes franges d’edat se’n registren més casos.

Quins són els principals factors de risc?

En primer lloc, l’edat. L’envelliment és una causa d’aparició del càncer. En segon lloc, el tabac que, associat a l’alcohol, és la causa de la majora de càncers de pulmó, de laringe i d’esòfag, d’amígdales, de la cavitat oral i de bufeta de l’orina. Després hi ha les alteracions hormonals, que causen principalment el càncer de mama i de pròstata. I, seguidament, l’herència genètica, que és la causant de la majoria de casos de càncer colorectal, de mama i d’ovari.

El càncer es pot prevenir?

Podem tenir en compte pautes que ens ajudaran a prevenir el càncer com són, per exemple, l’alimentació. Nosaltres tenim la sort de tenir la millor del món, la dieta mediterrània, que inclou una gran varietat d’aliments. És important menjar fruita, verdura, carn, peix… de tot amb moderació. En segon lloc, és important no fumar i beure alcohol amb mesura. Una altra mesura de prevenció important és evitar les cremades solars, especialment en els infants.

Quina és l’activitat de la unitat d’oncologia?

La unitat va iniciar la seva activitat l’any 2009 amb l’impuls del doctor Amadeu Pelegrí. Durant aquests anys hem anat creixent i ara ja podem dir que som una unitat consolidada amb una activitat molt important. Actualment realitzem una mitjana de 700 primeres visites a l’any entre l’hospital de Santa Tecla i el del Vendrell, amb més de 6.000 visites anuals totals i uns 2.500 tractaments a l’any.

Es parla molt de la col·laboració entre els diferents proveïdors sanitaris. Com ho valora des de la seva àrea?

De manera molt positiva. Nosaltres estem col·laborant activament amb molts Serveis de l’hospital Joan XXIII, amb una entesa total i absoluta amb els seus professionals i ben aviat aquesta caixa_drcol·laboració serà de caràcter territorial, amb altres centres sanitaris com el Sant Joan de Reus, el Pius de Valls o el Verge de la Cinta de Tortosa. Els beneficis d’aquesta col·laboració repercutiran directament sobre la població tarragonina, ja que s’evitaran molts desplaçaments a Barcelona i es recuperaran serveis que no teníem. Actualment els casos de cirurgia oncològica en càncer d’esòfag i de pàncrees, per exemple, es deriven a Barcelona, concretament a l’hospital de Bellvitge. L’entesa amb els professionals d’aquest centre també és molt bona, però si aquests pacients es poden quedar a Tarragona, molt millor.

La investigació forma part de la seva tasca?

La investigació és una obligació per a qualsevol oncòleg. Actualment, a banda d’assajos clínics i amb fàrmacs, estem duent a terme una línia d’investigació pròpia centrada en les preferències dels pacients respecte al tractament terapèutic de la malaltia. L’objectiu és determinar les diferents actituds que l’especialista adopta davant el tractament de pacients amb càncer i l’actitud que adopten els pacients respecte a la malaltia. Volem determinar que cada cas és diferent i que, tot i que la decisió final sobre el tractament ha de ser del metge, cal tenir en compte les opinions del pacient.

Dins d’aquest estudi, que ja hem presentat en un Congrés d’Oncologia a Viena, n’estem realitzant un altre centrat en els beneficis i els efectes secundaris dels diferents tractaments terapèutics. Per fer-ho comptem amb l’ajuda de l’Associació Oncològica Amadeu Pelegrí que durant quatre anys seguits ens ha lliurat els guanys de les seves activitats benèfiques, un total de 18.000 euros, per a aquesta investigació. Estem molt satisfets i així ho hem donat a conèixer, que la nostra tasca investigadora es pugui finançar amb aquest tipus d’ajudes.

També, gràcies a un acord de col·laboració que tenim amb la Delegació a Tarragona de la AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer), disposem d’atenció especialitzada per als nostres pacients en el camp de la psicooncologia.