Pallaresos aprova el pressupost municipal pel 2016

Amb 6 vots a favor (CDC, ERC, ICV, IP) i 4 en contra (PSC i PP) i cap abstenció

Per . Actualitzat el

El pressupost del municipi, per aquest 2016, frega els 3.000.0000 €. La major part dels ingressos són els impostos amb un 40%, i les despeses recauen als manteniments amb un 49%.

L’equip de govern presenta un pressupost, realista, equilibrat i coherent que permetrà al Consistori poder fer front a totes les despeses previstes. Pel que fa referència a les inversions, l’equip de govern, està buscant finançament a les subvencions previstes de la Diputació de Tarragona i del govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de dur a terme obres molt importants pel municipi com és el canvi de línies elèctriques de tot el nucli antic del poble. El que si s’espera que es comenci a visualitzar durant el 2016, tot i ser inversions del pressupost de 2015, és la primera fase d’obres del pavelló esportiu i la biblioteca municipal.

Les notes destacades d’aquest pressupost 2016, són, la congelació dels impostos en tot el que afecta el consistori, la contractació de 2 vigilants municipals per establir una estructura per millorar els serveis municipals i entre altres coses, confeccionar un pressupost amb un deute viu baixíssim d’un 23,85%.

L’equip de govern, conclou que l’elaboració d’aquest pressupost, dins el règim jurídic i la legalitat vigent, compleix amb totes les regles establertes, tots els càlculs necessaris i tots els objectius econòmics marcats per la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, el Ministeri d’Economia i Hisenda i el Sistema Europeu de Comptes.