L’Obra Social “la Caixa” dóna suport a la tasca de la Xarxa de Santa Tecla en el món de la discapacitat

Ha destinat un total de 40.000 euros per tal d’ajudar-la a desenvolupar els seus projectes socials de la Fundació Estela i de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla

Per . Actualitzat el

L’Obra Social “La Caixa”, amb l’esperit de complir els seus objectius de realització d’obres benèfiques i socials en col·laboració amb institucions del territori, tot atenent les necessitats de la societat, ha col·laborat aquest 2015 amb la tasca desenvolupada per la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla a través de la Fundació Estela i del Centre Especial de Treball (CET) de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla.

L’Obra Social de “La Caixa” ha destinat un total de 40.000 euros a la Xarxa de Santa Tecla per tal d’ajudar-la a desenvolupar els seus projectes socials en els àmbits de la Fundació Estela (amb una aportació de 15.000 euros) i de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla (amb una dotació de 25.000 euros).

El conveni de col·laboració entre l’Obra Social “La Caixa” i la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla va ser signat el passat mes de novembre per part del Sr. Joaquim Macià, Director de Centre de Banca d’Institucions de Caixabank, i pel Sr. Joan Maria Adserà, Director General de la Xarxa Sanitària I Social de Santa Tecla.

La Fundació Estela, entitat tarragonina amb una trajectòria de més de 40 anys de servei al món de la discapacitat i adherida a la Xarxa de Santa Tecla l’any 2012, té com a missió la promoció personal del discapacitat psíquic i la millora de la seva integració social, destacant prioritàriament aquelles actuacions orientades a l’educació, la formació professional, la integració laboral i l’acolliment residencial. En l’actualitat la Fundació Estela té a prop de 200 usuaris, que es beneficien de les tres línies de serveis de l’entitat: el Taller Estela, l’Escola Estela i la Llar-Residència Estela.

El Centre Especial de Treball de la Fundació Sociosanitària I Social Santa Tecla, fundat l’any 2004, va ser creat per respondre a la necessitat del territori d’oferir un servei adequat a les persones que pateixen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial. Els seus principals objectius són facilitar les possibilitats d’integració de les persones amb discapacitat en el món laboral, per impulsar una presència més activa i una major participació en la vida econòmica i social; facilitar el dret a la igualtat d’oportunitats; facilitar l’accessibilitat, apropant el lloc de treball al domicili o entorn habitual del treballador amb discapacitat; i, en darrer terme, complir la llei, que insta les organitzacions empresarials a reservar un 2% de la plantilla a treballadors amb discapacitat o, com a mesures alternatives, la contractació de serveis d’un centre especial de treball.

En l’actualitat el Centre Especial de Treball de la Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla té 45 treballadors amb discapacitat. Les activitats que es realitzen al Centre Especial de Treball són principalment serveis de bugaderia, serveis generals i jardineria.

La missió de l’Obra Social “la Caixa” és contribuir al progrés de les persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients, innovadores i avaluables quant als seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.
L’Obra Social “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i mediambientals amb una vocació transformadora.