Nou de cada deu reaguditzacions de malalts crònics resols a la sala polivalent de l’EAP de Salou

L’Equip d’Atenció Primària va exposar els resultats dels projectes del 2015 i els objectius per al 2016 en la III Jornada de planificació estratègica

Per . Actualitzat el

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Salou té identificats en la localitat uns 600 pacients crònics complexos i amb malaltia crònica avançada que necessiten una atenció especial per evitar les complicacions i atendre les reaguditzacions, amb criteris de ràpida accessibilitat i alta resolució, amb l’objectiu final de disminuir els ingressos hospitalaris. L’EAP es va proposar posar en marxa, ara fa un any, un nou projecte que fos una alternativa a l’abordatge clàssic en l’atenció als pacients crònics descompensats. Va crear una àrea d’atenció polivalent, que inclou la gestió de la demanda aguda i l’atenció al pacient crònic descompensat, i al pacient amb patologia aguda que requereix seguiment en el tractament.

L’àrea polivalent com a alternativa a l’hospitalització ha realitzat 133 tractaments, la meitat dels quals eren per patologies respiratòries, amb una mitjana d’estada de tres dies i amb una resolució del 915% dels casos, és a dir, nou de cada deu. Els resultats de satisfacció dels usuaris indiquen que el 78% de pacients pensen que han pogut evitar un ingrés a l’hospital.

Aquest és un dels projectes analitzats el passat 16 de desembre en la III Jornada anual de planificació estratègica de l’EAP de Salou, que va compartir els resultats del 2015 i va reflexionar sobre els objectius del 2016 a partir de les exposicions que van fer 25 professionals. Es tracta d’un procés participatiu en el qual els responsables dels projectes expliquen els resultats obtinguts i les accions de millora que es plantegen. La jornada pretén valorar el treball en equip.

La majoria de projectes presentats estan relacionats amb el canvi de model assistencial que, des de fa dos anys, està impulsant l’EAP de Salou. La direcció va presentar els resultats d’aplicar un instrument, el qüestionari Clifton Strengthsfinder, que permet identificar el talent humà de cada professional que treballa al Centre d’Alta Resolució (CAR) de Salou. Aquesta eina ha ajudat a conèixer els talents individuals de cada professional, que es coneguin els talents de la resta de companys i, finalment, poder adequar el lloc de treball i, per tant, millorar el rendiment de l’equip.

Alguns projectes exposats en la Jornada i ja consolidats dels quals es van presentar resultats són:

– Ecografies en l’atenció primària: un total de 578 realitzades a Salou el 2015.

– Atenció a les residències geriàtriques: suposa un canvi del model assistencial, i s’ha aconseguit una disminució del 20% de pacients polimedicats i una reducció del 13% de duplicitats assistencials.

– Manual de primers auxilis per a centres educatius elaborat per l’EAP: es van realitzar tres tallers teòrics i pràctics als professors de les escoles a partir de les patologies identificades en el manual.

– Blog del CAR de Salou: més de 10.000 visites i 67 publicacions de diferents temàtiques.