Més de 30.000 altes hospitalàries entre Joan XXIII i Santa Tecla aquest 2015

Més d’un 80% dels usuaris atesos a la regió sanitària de Tarragona asseguren que repetirien en el mateix centre

Per . Actualitzat el

Els dos hospitals de Tarragona, Joan XXIII i Santa Tecla, clouran l’any 2015 havent donat l’alta hospitalària a més de 30.000 usuaris, fet que consolida el nivell d’activitat de l’exercici anterior, tot mantenint els nivells de qualitat i satisfacció entre la ciutadania. Segons dades de les darreres enquestes del CatSalut, més de vuit de cada deu pacients atesos als dos hospitals de la capital tarragonina (i també al conjunt de la regió sanitària) tornarien a repetir en el mateix centre, una dada d’alt valor qualitatiu si considerem que les 30.000 altes hospitalàries gestionades pels dos centres de Tarragona equivaldrien a haver donat servei a una quarta part de tota la població de la ciutat de Tarragona.caixa_salut

Segons dades de la regió sanitària del Camp de Tarragona, aquest 2015 els diferents centres hospitalaris del territori (Joan XXIII, Hospital del Vendrell, Santa Tecla de Tarragona, Pius de Valls i Sant Joan de Reus) hauran realitzat més de 63.000 altes hospitalàries. D’aquestes, unes 30.000 es concentren a la ciutat de Tarragona, a raó d’unes 21.000 a càrrec de l’hospital terciari de referència, el Joan XXIII, i unes 10.000 a càrrec de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Aquestes 63.000 altes a la regió representen un lleuger increment del 0,31% amb relació a l’activitat de 2014.

Pel que a l’atenció a les urgències hospitalàries (un 8% de les quals deriven en ingrés hospitalari del pacient), a la regió del Camp de Tarragona es faran aquest 2015 prop de 357.000 (un 0,33% més que l’any passat). D’aquest total d’urgències, Joan XXIII aplega unes 83.000 (2,6% més que el 2014), mentre que l’altre centre de Tarragona, Santa Tecla, n’atén unes 46.500 (un 2,2% més que en l’exercici anterior). Quan a consultes externes els hospitals de la regió tancaran l’any amb 993.000 (primeres visites més successives), la meitat de les quals concentrades als serveis de Joan XXIII (269.000) i Santa Tecla (175.000).

Pel que fa al grau de satisfacció dels usuaris, les enquestes del CatSalut de 2014 indiquen que el grau de satisfacció global a la regió en atenció especialitzada és de 7,73 sobre 10 (notable). Una altra dada positiva és que un 81,8% de la població usuària del sistema tornaria al mateix centre per solucionar els seus problemes de salut.

joanxxiii

L’Hospital Universitari Joan XXIII, el centre de referència provincial, amb 21.000 altes hospitalàries aquest 2015, aglutina el 33% de totes les que realitzen els diferents hospitals de la regió sanitària del Camp de Tarragona (Tarragonès, Baix Penedès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat i Conca de Barberà).