Signat el conveni per finançar les obres de contenció dels moviments del subsòl a Barberà de la Conca

La Diputació de Tarragona i la Generalitat signen 500.000 euros en la intervenció en els immobles més afectats i en obres de contenció dels moviments del subsòl del municipi

Per . Actualitzat el

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; la consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs; el secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pau Villòria, i l’alcalde de Barberà de la Conca, Marc Rovira, han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració per finançar obres de contenció dels moviments del subsòl del municipi, pressupostades en 500.000 euros.

Així, la Diputació de Tarragona aportarà un màxim de 300.000 euros, mentre que els departaments de Governació i de Territori i Sostenibilitat n’aportaran un màxim de 100.000 més cadascun. L’Ajuntament de Barberà de la Conca, per la seva banda, serà el responsable d’executar el projecte integral.

Col·laboració interadministrativa

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha destacat “la sensibilitat política i tècnica per solucionar un problema que està en la seva fase decisiva”. Segons ha afegit, encara que hi hagi un conveni que estableix l’aportació de 200.000 euros per part de la Generalitat, la Diputació ja ha consignat ara el total dels 500.000 euros “per tal que l’Ajuntament pugui contractar les obres immediatament”.

Per la seva part, la consellera de Governació ha aplaudit aquest conveni, que permetrà “donar una resposta de tranquil·litat als veïns de Barberà de la Conca” i ha destacat la importància de la col·laboració entre administracions a l’hora de trobar solucions als problemes ciutadans: “Quan les administracions sumen esforços pel bé de les persones, el futur és molt millor”, ha reblat Meritxell Borràs. En aquest sentit, el secretari general de Territori, Pau Villòria, ha subratllat que “després del temps dedicat a esbrinar les causes del problema, amb aquest conveni es posa en marxa el compromís de les administracions per continuar donant suport al municipi”.

Finalment, l’alcalde ha celebrat que “amb les obres els veïns afectats podran tornar a viure amb certa normalitat” i que el conveni “permetrà fer altres obres al municipi que fins ara no s’han pogut fer, perquè tot es destinava a les esquerdes”.

A banda del conveni signat avui, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha concedit una subvenció de 38.100 euros per als treballs urgents als immobles del carrer Valentí Almirall 10-12 i el carrer annex. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) destinarà també 45.000 euros l’any 2016 i els successius en els estudis que ve realitzant de seguiment de l’esquerda. De fet, l’ICGC porta invertits 325.993 euros en la xarxa d’auscultació del subsòl al municipi des de la detecció del fenomen.

Moviments profunds del terreny

L’agost de l’any 2010 van aparèixer les primeres esquerdes a Barberà de la Conca, que van afectar diversos habitatges del nucli urbà, alguns dels quals es van haver de desallotjar. Des de llavors, l’ICGC duu a terme el control i el seguiment del fenomen, que ha identificat com un moviment profund que afecta el massís rocós sobre el qual s’alça el poble, com a resultat d’un procés de distensió.

Aquest moviment progressa en vertical, afectant els materials superficials més alterats del subsòl i es pot amplificar a causa de factors com el pendent, el grau d’humitat i d’altres intrínsecs a l’estructura dels edificis.

En qualsevol cas, la progressió de les esquerdes en els immobles afectats presenta magnituds i velocitats molt diferents, en funció de la seva estructura i de l’orientació respecte a la fissura. Les velocitats mitjanes d’obertura més elevades oscil·len entre els 7 i els 11 mil·límetres anuals, amb desplaçaments màxims de fins a 29,83 mm des de l’inici de l’estudi. En canvi, pel que fa al moviment del substrat rocós, la velocitat mitjana d’obertura és de menys de 4 mil·límetres anuals.

Lectures contínues del terreny

L’ICGC, que ha realitzat els estudis geotècnics necessaris per a les obres contingudes en el conveni, duu a terme també lectures contínues del subsòl de Barberà de Conca mitjançant les diverses xarxes de mesurament que hi té instal·lades:

Inclinometria: controla el desplaçament horitzontal del subsòl en profunditat.

Fissurometria: mesura la velocitat d’obertura de les esquerdes dels edificis en registres continus cada sis hores.

Piezometria: registra l’evolució de les variacions de l’aigua en profunditat cada sis hores.

Topografia d’alta precisió: quantifica els desplaçaments superficials i els referencia mitjançant GPS.

Radar d’Obertura Sintètica Terrestre (GB-SAR): dispositiu en fase de desplegament, que permet detectar moviments de terra, subsidències i deformacions d’estructures i generar una imatge on es reflecteix la diferent velocitat de deformació en diversos punts del conjunt de l’àrea afectada.

Amb totes aquestes dades, l’ICGC elabora, de manera continuada des del febrer de 2012, un informe mensual que remet a la Comissió Directora-Tècnica de Barberà de la Conca. L’Institut continuarà amb el control i la presa de dades de la xarxa d’auscultació, tot ampliant els punts de mesura, automatitzant els dispositius per obtenir dades en temps real i renovant l’instrumental.