APYDA, associació de suport a famílies amb infants amb TDAH a Tarragona

Aquesta entitat provincial fa difusió d’aquest trastorn i organitza activitats per ajudar les famílies i els infants a afrontar els problemes que comporta

Per . Actualitzat el

L’any 2002 naixia a Tarragona l’Associació provincial de pares i mares amb fills amb dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense (APYDA) amb l’objectiu d’oferir informació, recursos, assessorament i suport als afectats pel TDA-H i a les seves famílies.  El TDA-H és un trastorn biològic d’origen neurològic provocat per un desequilibri d’alguns dels neurotransmissors del cervell que es calcula que el pateix entre el 5 i el 7% de la població infantil i juvenil i els seus símptomes se solen manifestar abans dels 7 anys.

L’infant amb TDAH té moltes dificultats, si no incapacitat, per concentrar-se i sol ser molt actiu i impulsiu. Aquests són els símptomes principals d’aquest trastorn i es manifesten en almenys dos ambients de la seva vida, que solen ser l’escola i casa.
Així, al nen hiperactiu li costa mantenir l’atenció en els detalls i comet erros per distracció en els deures escolars; no sembla escoltar quan se li dirigeix la paraula, evita comprometre’s en activitats que requereixen un esforç mental sostingut, es distreu amb facilitat, té dificultats per organitzar-se en les seves tasques diàries, perd material escolar amb freqüència…
També sol presentar un nivell superior d’activitat atesa la seva edat i no pot estar assegut en situacions que ho requereixen; té dificultat per jugar o divertir-se en silenci, mou les mans constantment i canvia de posició amb freqüència, sempre està en moviment, corre o salta excessivament en situacions inapropiades, parla en excés, etc.
La impulsivitat es tradueix en actuar abans de pensar, interrompre converses i jocs, no tenir paciència per esperar el seu torn o respondre abans que s’hagi completat la pregunta. Tots aquests símptomes poden existir en diferents graus de gravetat i, a diferència d’un nen entremaliat, són més intensos i solen perllongar-se per més de sis mesos.

El paper de l’entitat
El desconeixement d’aquest trastorn pot tenir efectes devastadors tant en l’infant com en la família i l’escola, per això des de l’associació es treballa per oferir suport i assessorament que ajudi a pal·liar aquests efectes negatius.
M. Jesús  Tapia, presidenta de l’entitat, assegura que «les famílies vénen molt angoixades, passen per un procés de dol, ja que ho viuen com una pèrdua. Moltes tenen sentiment de culpabilitat. Nosaltres els ajudem a  reconduir la situació, els expliquem ben bé què és el trastorn i els diem que tenen a l’abast les eines per ajudar el seu fill».
I és que si es fa un correcte reconeixement i un tractament precoç de la malaltia es poden evitar problemes com la disminució del rendiment acadèmic, l’abandonament escolar, la inadaptació social i el traston emocional.
Per això és important que les famílies disposin de les eines necessàries per abordar el traston i siguin capaces de gestionar-lo. Amb l’objectiu d’oferir-los aquestes eines i tot el suport que necessiten des de l’entitat s’organitzen diferents activitats i serveis com ara escola de pares, tallers grupals d’habilitats socials i intel·ligència emocional (autoestima, resolució de conflictes…), tallers de suport escolar en les diferents etapes: infantil, primària i ESO; tècniques d’estudi, psicopedagogia de la lectoescriptura i habilitats matemàtiques; taller de desfogament emocional, jornades i conferències…
«Amb aquestes activitats el que volem és oferir-los eines i estratègies per gestionar el dia a dia del seu fill. De vegades també els ajudem a ells, perquè sovint molts adults tenen TDA-H i no ho saben». L’entitat, que es nodreix amb les quotes dels seus socis gairebé en exclusiva, té l’assessorament de psicòlegs i psicopedagogs i disposa d’un psiquiatre de referència en els casos que sigui necessari.

Aspectes positius
Malgrat que quan una família rep el diagnòstic que el seu fill presenta TDAH costa trobar el costat bo de la situació, des de l’associació es recorda que els nens amb TDAH solen tenir aspectes molt positius com ara que tenen enginy, són molt divertits, i grans conversadors, són bons relacions públiques, tenen una gran tolerància al «caos», són empàtics, afectuosos, espontanis i optimistes. També són persones hàbils a l’hora de solucionar problemes i sempre estan disposats a ajudar, tenen habilitat per buscar camins alternatius cap a una finalitat, es preocupen molt per la seva família i tenen bona reacció en situacions d’emergència. També es caracteritzen per tenir un gran sentit de l’humor, perdonen fàcilment i no es rendeixen mai. «Persones molt conegudes i destacades en els seus àmbits com Bill Gates, Louis Hamilton o Michael Phelbs són TDA-H», assegura M. Jesús Tapia.

APYDA