L’Ajuntament de Cunit assumeix la gestió de la Piscina Municipal

La direcció de l’equipament serà directa i es licitarà una part dels serveis com el socorrisme, el manteniment, el monitoratge i la neteja

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Cunit ha aprovat el Plec de Condicions Tècniques i Administratives per la contractació de la prestació de serveis de la Piscina Municipal com són el socorrisme, el manteniment, les activitats dirigides, l’atenció a l’usuari i la neteja de la instal·lació, així com en un segon lot, es licita el subministrament del material necessari i la venda d’un lot de maquinària esportiva en desús.

Nou model de gestió

Arran del procés judicial i de la resolució del contracte, dictada en una sentència, amb l’empresa que la gestiona i que també la van construir, l’Ajuntament de Cunit arriba a un acord amb l’empresa al mes d’agost d’enguany i assumeixen la resolució del jutge.

Aquesta decisió deriva en la gestió directa de la direcció de la instal·lació i en la licitació de dos paquets de serveis. Per una banda, les activitats i els serveis complementaris com les classes dirigides, monitoratge, manteniment, neteja i socorrisme; i d’altra banda, el subministrament de material així com la venda de maquinària que està en desús.

Objectiu: la qualitat i un servei variat i proper

El Plec de Condicions tècniques contempla una aposta clara per la valoració dels criteris qualitatius dels serveis a prestar, ja que els equipara pràcticament amb els criteris de valoració automàtics com els dels preus dels mateixos.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Cunit amb la nova gestió d’aquesta instal·lació vol potenciar el valor de la Piscina Municipal precisament com a equipament públic i de tot el municipi i per a totes les franges d’edat.

Segons el regidor d’Esports i Joventut, Ivan Faccia “Assumim el repte de la nova gestió directa amb l’objectiu que la Piscina sigui un punt de trobada i de referència de la població de Cunit per a la pràctica esportiva, on trobin un ventall ampli d’activitats, on s’hi trobi tothom a gust i que cobreixi les necessitats de totes les edats. Per aconseguir això, valorarem totes les millores que es presentin en nombre d’activitats, en hores de neteja i de manteniment, en increment d’hores d’atenció personalitzada i que aportin valors com la proximitat, la convivència i les relacions socials”.

El valor estimat de contracte Lot 1 dels serveis és d’1.632.833,53 €.

En un segon lot, l’Ajuntament de Cunit aposta per a la renovació total de la maquinària que hi ha actualment a l’Aqua Cunit, a través d’un rentin per un valor estimat de 282.220,36€.