Hospitals més ecoeficients

La Xarxa de Santa Tecla lidera la creació de BOHEALTH, una aplicació web impulsada per la UE i desenvolupada juntament amb les empreses tecnològiques Simpple (Tarragona) i Leitat (Terrassa)

Per . Actualitzat el

Després de més de dos anys de feina, l’Hospital de Santa Tecla i la Xarxa de Santa Tecla, juntament amb les empreses tecnològiques catalanes Simpple (Tarragona) i Leitat (Terrassa), han desenvolupat una aplicació web que permetrà els hospitals de la UE millorar el seu comportament energètic i ambiental. L’eina ‘on line’, desenvolupada amb cofinançament europeu en el marc del projecte LIFE+ BOHEALTH, ha vist la llum aquest estiu de 2015 i ja s’està aplicant en fase de proves als centres assistencials de la mateixa Xarxa de Santa Tecla (Centre Santa Tecla Llevant i Hospital del Vendrell), així com en altres institucions sanitàries de Catalunya. L’eina permet avaluar els aspectes ambientals (energia, aigua, residus…) dels centres sanitaris per identificar aquells afegfit que són significatius, determinar les millors tècniques disponibles per a la millora ambiental, la definició i implantació del Pla d’acció i el seu seguiment.

Bohealth, nom amb què han batejat l’eina els seus creadors, va dirigida a responsables de la gestió ambiental o responsables de serveis generals de centres sanitaris (hospitals generals, centres d’assistència primària, hospitals de dia, centres sociosanitaris i centres de salut mental, entre altres), que han de prendre decisions per millorar el centre. Bohealth s’estructura en diferents mòduls que permeten:

• Fer una avaluació ambiental del centre sanitari

• Prioritzar aquells aspectes ambientals (energia, aigua, residus…) que són més significatiu

• Identificar i prioritzar les metodologies que es poden aplicar per millorar el comportament ambiental del centre

• Definir i fer seguiment d’un Pla d’Acció per a la millora

• Realitzar un estudi comparatiu del comportament ambiental entre diferents anys de referència o diferents centres, tenint en compte diferents vectors ambientals.

En aquesta fase de proves, a banda dels dos centres de la Xarxa de Santa Tecla, hi participen també els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, l’Hospital Sant Pau i Santa Creu de Barcelona, el Parc Taulí, el Consorci Hospitalari Vic, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), la Fundació Sanitària Mollet, el Consorci Sanitari de l’Anoia, l’Osakidetza (Servei Basc de Salut) i CARTIF Centre Tecnològic coordinador del projecte LIFE Smart Hospital.

L’objectiu dels impulsors de Bohealth, que finalitzarà la fase de proves l’estiu de 2016, és recollir el màxim nombre de dades possible per verificar el bon funcionament de l’eina i determinar la seva funcionalitat en el dia a dia dels centres assistencials que la utilitzin.

afegfit2Juan Carlos Alonso, de l’empresa tecnològica tarragonina Simpple i responsable tècnic del projecte Bohealth, assegura que «l’objectiu és identificar el consum energètic i d’aigua de cadascuna de les àrees que integren el conjunt del centre sanitari, així com el volum de residus generats, per identificar oportunitats de millora». Alonso recorda que els centres sanitaris, especialment els grans hospitals, donen feina a molts professionals i ofereixen serveis bàsics a infinitat de persones durant els seus anys de funcionament. «Es tracta d’estructures vives per on passen diàriament milers de persones i, per tant, requereixen una innovació constant per garantir una millora contínua de les seves prestacions a la ciutadania i als professionals que desenvolupen la seva feina al centre. El projecte Bohealthontribueix a tot això des del punt de vista de la bona gestió ambiental i energètica del conjunt de l’equipament», assegura Alonso.

L’eina està disponible a http://bohealth.simpple.com i per començar a usar-la solament cal registrar-se de manera ràpida i senzilla. A continuació es rep un codi d’usuari i contrasenya per poder començar a utilitzar l’eina. L’ús de l’eina és gratuït en aquesta fase de prova.

Més informació a:

http://bohealth.eu/