Teràpia assistida amb gossos a l’escola d’educació especial de la Fundació Estela

Des de 2006, i amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, el centre fa servir aquesta tècnica com a part del tractament de nens autistes

Per . Actualitzat el

L’escola Estela és un centre d’educació especial concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Està situat a la zona educacional de Tarragona, fora del nucli urbà i en contacte amb la natura. El propòsit principal és donar una resposta educativa a infants i adolescents amb necessitats educatives especials. L’escola atén alumnes d’edats compreses entre els 3 i 21 anys que en la seva escolaritat necessiten una atenció més específica i individualitzada. Els alumnes presenten diversos nivells de competències i necessitats; per tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats, l’escola ofereix plans educatius alternatius basats en activitats terapèutiques ajustades a les seves característiques.

Una de les teràpies utilitzades és la que es fa amb gossos, que es va començar a aplicar a l’escola el setembre de 2006, subvencionada per l’Ajuntament de Tarragona, amb l’objectiu de millorar la relació i la comunicació d’un grup d’alumnes de l’escola amb trastorns de l’espectre autista.

Els programes de teràpia assistida amb gossos són intervencions terapèutiques utilitzades com a part del tractament rehabilitador mitjançant les quals s’aconsegueix una interacció entre el tècnic en teràpia assistida, el terapeuta, el gos i l’alumne per aconseguir una millora en l’activitat física, social, cognitiva i psicològica de l’alumne en la seva vida diària.

Per adequar al màxim el contingut de les sessions inicialment es fa un estudi previ dels alumnes per definir els grups amb els quals es treballarà i es plantegen els objectius dirigits a cada alumne en funció de les seves característiques i necessitats. Els professionals que hi intervenen són un equip interdisciplinari format per professores del centre, la figura responsable de la teràpia i un tècnic en teràpia assistida amb gossos del projecte Tan amigos. L’equip marca els objectius, planifica les activitats i guia la interacció entre el gos i els nens.

David

El David en una de les sessions amb la Llum.

Sessions

Actualment, les sessions es duen a terme els divendres a la tarda amb una durada de 30 minuts a les quals assisteixen un màxim de quatre alumnes. Els perfils d’alumnes que hi participen tenen com a denominador comú problemes en la comunicació, relació i atenció, de manera que el gos esdevé un focus d’atenció i element motivador per poder treballar conceptes i habilitats d’una manera lúdica i divertida.

En la realització de les diferents activitats es crea un entorn agradable de treball que afavoreix l’expressió de sentiments i emocions. Els gossos són un factor de motivació molt important pels alumnes i això facilita la seva participació en les diferents propostes i que es vagin produint avanços, encara que siguin lents. Des de l’inici d’aquesta teràpia s’han observat millores en els alumnes que hi han assistit.

Aquesta evolució ens motiva també a plantejar-nos noves activitats, cada cop més complexes, per continuar incidint en els objectius que per nosaltres són prioritaris: millorar la comunicació i la relació del nostre alumnat.