Hospital del Vendrell, una dècada al servei del Baix Penedès

El centre de la Xarxa de Santa Tecla culmina els seus primers 10 anys consolidat com a equipament de refèrència per a la ciutadania

Per . Actualitzat el

L’Hospital del Vendrell celebra la seva primera dècada de funcionament i ho fa havent assolit un grau òptim de resolució de la demanda assistencial que presenta la població del Baix Penedès, la comarca catalana que ha experimentat el creixement demogràfic més alt en els darrers temps. Les dades d’activitat del centre en aquests primers deu anys així ho constaten. Més de 770.000 urgències ateses, més de 7.000 parts assistits, més de 33.000 intervencions quirúrgiques… Aquestes són dades que posen en relleu la gran tasca que el centre i els seus professionals fan dia rere dia per dotar d’accés directe a una sanitat especialitzada i de qualitat la ciutadania de la zona nord de la demarcació de Tarragona.

L’activitat al nou Hospital del Vendrell va iniciar-se l’estiu de 2005, amb l’obertura de les consultes externes (que fins aleshores es feien al CAP 2 del Vendrell) i amb la posterior posada en marxa, el mes de setembre, del servei d’urgències. Aquest va ser el punt de partida d’un centre assistencial llargament reclamat per la ciutadania del Vendrell i del Baix Penedès, que fins al moment havia de desplaçar-se a Tarragona (Hospital de Santa Tecla) per visitar especialistes o per a qualsevol intervenció quirúrgica. I és que el Baix Penedès, malgrat que era una de les comarques catalanes que experimentava un creixement demogràfic més alt i un increment de l’activitat turística, era l’única de tot Catalunya que no disposava d’un hospital de referència. La inauguració oficial del centre va anar a càrrec del president Pasqual Maragall. Dos anys abans, l’hivern de 2013, Artur Mas, aleshores conseller en cap, va ser l’encarregat de posar la primera pedra del nou equipament.

L’equip professional de l’hospital, liderat majoritàriament per personal ja vinculat a la Xarxa de Santa Tecla i integrat per gent jove i plena de reptes professionals, ha treballat de valent per convertir l’Hospital del Vendrell en un centre comarcal capdavanter en el conjunt del sistema públic de la sanitat catalana. En aquests primers deu anys l’activitat al centre penedesenc ha anat constantment en augment, fet que ha contribuït a millorar l’expertesa i el coneixement dels professionals, així com la progressiva implantació de millores i recursos tècnics al servei d’una millor resolució de les demandes de la ciutadania del Baix Penedès i els seus visitants.

Una prova d’això és el nombre d’urgències ateses els primers deu anys de funcionament de l’hospital, més de 770.000 fins al setembre de 2015, dada que aporta una mitjana anual de prop de 80.000 casos. Pel que fa a les consultes d’especialistes, en aquests deu anys s’han atès més d’1.250.000 visites.

L’activitat a les sales d’operacions també ha estat important. La primera dècada de l’Hospital deixa prop de 10.000 intervencions de Cirurgia Major Ambulatòria, més de 18.200 intervencions programades i més de 4.500 operacions urgents.

Quant a proves diagnòstiques (laboratori, TAC, radiologia, ecografies, endoscòpies…) se n’han realitzat més d’1 milió i mig. Una altra dada que mostra el grau d’implantació de l’hospital és el nombre de parts assistits per l’àrea de maternitat. El servei, que és el més ben valorat de Catalunya segons el darrer Centre de Resultats elaborat pel CatSalut, ha atès més de 7.000 parts des que va entrar en funcionament l’any 2008.

Pel que fa a altes hospitalàries en aquests deu anys se n’han donat prop de 70.000, el 80% de les quals a residents de la comarca penedesenca.