L’Ajuntament de Tarragona congela els impostos i taxes municipals

Es mantenen les bonificacions fiscals per fomentar l’ocupació, així com s’incrementa el Fons Social per pagar la factura de l’aigua i clavegueram per les famílies amb precarietat econòmica

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona congelarà els impostos i taxes municipals, és a dir, el preu de l’IBI, la recollida d’escombraries, l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’aigua i el del clavegueram i l’IAE, així com la resta de taxes, mantenen el seu preu.

El conseller d’Economia i Hisenda, Pau Pérez, explica que “hem fet un esforç molt important per contenir la despesa corrent, per aquest motiu ara podem congelar impostos i taxes. Per exemple, el servei de recollida d’escombraries no augmentarà, malgrat que hauria de fer-ho per cobrir les despeses del servei”.

Bonificacions fiscals per fomentar l’ocupació

L’Ajuntament també manté les bonificacions fiscals als tributs de l’IBI i l’ICIO amb l’objectiu de fomentar l’ocupació. Es tracten de mesures que afavoreixen la contractació de treballadors indefinits. “És una proposta de foment de l’ocupació estable que mantenim en un moment que tanta falta fa”, afegeix Pau Pérez.