Atur, no aixequem el cap

Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), el nombre de persones desocupades al territori gairebé s’ha quadriplicat en la darrera dècada

Per . Actualitzat el

Tomàs Varga.

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) ha posat l’alerta en la situació del mercat laboral de la demarcació, que està lluny de seguir el camí de recuperació que sí que mostren les altres demarcacions catalanes. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), el territori presenta un «estancament» quant a generació de nous llocs de treball i presenta la pitjor taxa d’atur catalana. En el tercer trimestre de 2015 la taxa d’atur a la província se situava en el 20,55%, per sobre de Girona (18,05%), Barcelona (17,24%) i Lleida (14,04%).

Tot i que es detecta una petita millora amb relació als anys de més recessió econòmica, la CEPTA apunta que els sectors més afectats per la crisi al territori (indústria i construcció) l’únic que han aconseguit és «frenar la caiguda» i «estabilitzar-se». Aquest fet ha provocat que a hores d’ara el pes del sector serveis assoleixi el 70,82% del total de la població ocupada a la demarcació de Tarragona.

Quant a la gent que no té feina, l’EPA apunta que a la demarcació hi ha 84.000 persones desocupades (quasi quatre vegades més que l’any 2006), mentre que la gent amb feina ha passat de 358.800 (any 2006) a 324.900 (tercer trimestre de 2015). La taxa d’atur s’ha incrementat d’un simbòlic 5,8% (any 2006) fins al 20,5% de l’actualitat.

 

graficbo1 graficbo2

Cada vegada més dependents del turisme

 

Nens pplatja Salou

 

L’evolució de l’atur a la província de Tarragona, tot i que moderadament positiva, continua sent comparativament negativa respecte a la resta de demarcacions catalanes i Catalunya en el seu conjunt.

Així, el diferencial desfavorable que es va obrir amb notable intensitat l’any 2012, entre la taxa d’atur de la província de Tarragona i la mitjana de Catalunya, es continua mantenint amb notable intensitat i no millora amb el pas del temps. De fet, el tercer trimestre de 2015 mostra el pitjor comportament en tota la sèrie històrica.

La província de Tarragona continua sent la demarcació amb la pitjor taxa d’atur de Catalunya, i tot i puntuals acostaments d’ambdues xifres el tercer trimestre de 2014, el diferencial d’uns tres punts continua essent la tònica habitual.

Tot plegat fa palesa la feblesa comparativa del mercat de treball tarragoní que, en una conjuntura de moderat creixement de l’activitat econòmica, demostra una menor capacitat de generació d’ocupació. Des d’una altra perspectiva, l’estacionalitat persisteix com a característica pròpia del mercat de treball tarragoní, motivada per la importància creixent de l’activitat turística, en un context de màxima terciarització, com es pot apreciar en l’anàlisi de l’estructura de l’ocupació.

Tarragona, doncs, es manté allunyada considerablement del comportament de la resta de demarcacions catalanes, i evidencia una clara incapacitat del teixit productiu de la demarcació per generar ocupació.

Tanmateix, el bon comportament del sector terciari han servit per anar reduint l’atur en els darrers dos anys, la qual cosa demostra que el mercat de treball a la demarcació ha recuperat, ni que sigui puntualment i de manera marginal, un cert nivell d’estabilitat.