El Port de Tarragona continua creixent i mou 25 milions de tones fins setembre

La infraestructura portuària registra un creixement del 7,1% de gener a setembre

Per . Actualitzat el

El tràfic total de mercaderies del Port de Tarragona s’ha situat 24,7 milions de tones durant els nou primers mesos de l’any, xifra que suposa un augment del 7,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta xifra és el resultat, principalment, de l’increment del tràfic exterior al Port de Tarragona (càrrega i descàrrega de mercaderies amb origen o destinacions ports internacionals).

Augment del comerç internacional

Durant aquests nou primers mesos de l’any, el Port de Tarragona ha augmentat l’exportació de mercaderies a destinacions internacionals en un 20,4% respecte al gener-setembre del 2014. Així també la descàrrega de mercaderies, procedents de països internacionals, també ha augmentat fins a 16,6 milions de tones, un 6,5% més que en el mateix període de l’any anterior.

El moviment d’automòbils augmenta un 88%

La terminal del Port de Tarragona dedicada al tràfic de vehicles ha manipulat 86.103 unitats, un 88% més que de gener a setembre del 2014. El moviment d’automòbils al Port segueix la tendència a l’alça dels últims mesos motivat tant per les importacions com per les exportacions. El mes de setembre ha estat especialment destacat pel que fa al moviment de vehicles amb gairebé 10.000 unitats, un 44,5% més que el mes de setembre de l’any passat.

El moviment de mercaderies del sector energètic augmenten un 10,8%

El Port de Tarragona s’ha convertit en un port hub (distribuïdor) de productes refinats del petroli, com el gas-oil i altres productes petrolífers, i aquest posicionament motiva el creixement exponencial d’aquests tipus de tràfics el 2015 respecte a l’any anterior. A les terminals especialitzades del Port de Tarragona atraquen grans bucs petroquímics procedents de destinacions internacionals, i des d’aquí es distribueix el producte a la resta de ports mediterranis.

Durant els nou primers mesos de l’any les terminals portuàries han manipulat 17,7 milions de tones de productes energètics (principalment carbó, productes petrolífers, derivats i productes químics), un 10,8% més que en el mateix període de l’any anterior. Destaca el bon comportament del gas-oil (+297,8%), el petroli cru (+9,7%), la benzina (+58,4%) i altres productes petrolífers (+37%).

Pel que fa al moviment de productes químics, durant aquests cinc mesos el Port de Tarragona ha mogut 1,6 milions de tones. Els principals països de destinació de productes químics carregats al Port de Tarragona són Estats Units, Bèlgica i Ucraïna. D’altra banda, el moviment de productes siderometal·lúrgics ha augmentat un 12%.

Líder al Mediterrani en tràfic de productes agroalimentaris

El Port de Tarragona és un dels primers ports del Mediterrani pel que fa al tràfic de productes agroalimentaris. Fins al mes de setembre la instal·lació portuària ha mogut 3,4 milions de tones de productes agroalimentaris, un 3,9% més que en el mateix període de l’any anterior. En aquest segment destaca l’increment del tràfic de cereals (+5,2%) i de pinsos i farratges (+19,8%), impulsat per l’augment de la importació majoritàriament d’Ucraïna i Argentina. Les empreses productores de pinsos estan ubicades en el hinterland (zona d’influència) del Port de Tarragona, concretament estan ubicades a la vall de l’Ebre i a Lleida.

Anualment, pel Port de Tarragona passen més del 60% de les matèries primeres per elaborar pinsos per a la ramaderia catalana, essent el primer port de l’Estat pel que fa al tràfic de cereals i farines i també de pinsos i farratges.

D’altra banda, el tràfic de bestiar segueix la seva tendència a l’alça i el Port de Tarragona es posiciona com un port líder en el transport d’aquest tipus de tràfic. Fins al setembre s’han exportat 229.800 caps de bestiar des de la infraestructura portuària a països del nord d’Àfrica. Aquestes xifres representen un increment al voltant del 60% respecte al gener-setembre de l’any anterior.