Altafulla congela la majoria d’impostos i taxes municipals a excepció de la brossa, que puja un 1%

L’ordenança més destacable i una de les que més preocupa la ciutadania és la de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat les Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici 2016. Ho ha fet en la sessió plenària extraordinària celebrada aquest dilluns al vespre, amb el vot favorable de l’equip de govern –AA-E i l’EINA-, el vot en contra de C’s, i l’abstenció de CiU.

Unes ordenances marcades per la congelació de les taxes municipals. La més destacable i una de les que més preocupa la ciutadania és la corresponent a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Una taxa que manté el coeficient de l’IBI en el 0,88. L’alcalde, Fèlix Alonso, ha explicat que “el primer any de tot equip de govern és de tempteig, ja que cal observar de quines possibilitats econòmiques es disposa per encarar el mandat”. Alonso ha afegit que “els nous membres de l’equip de govern han de saber amb què poden comptar”, i per això “el més significatiu de les Ordenances Fiscals que s’han sotmès a votació ha estat la congelació de l’IBI”.

A més, enguany no s’aplica l’increment que en el present exercici ha imposat el decret del Govern de l’Estat; de manera que el manteniment del coeficient suposarà, fins i tot, en alguns casos, una disminució de la taxa. El regidor d’Hisenda, Jordi Molinera, ha explicat que s’havien plantejat incrementar el coeficient en una dècima, un fet que es traduiria en uns 50.000 euros més per les arques municipals. Finalment, però, s’ha decidit mantenir-lo i reajustar el pressupost. La voluntat del consistori és mantenir un nivell d’ingressos similar al d’anys anteriors. Pel que fa a l’ICIO, que també es congela, se li aplicarà una bonificació del 50% a aquelles obres de restauració que es produeixin en façanes d’interès històric com a la Vila Closa o al passeig de Botigues de Mar.

La resta de taxes municipals també han quedat congelades, a excepció de la brossa, que s’incrementa en un 1%. Un augment que es tradueix, d’acord amb el padró de l’any passat, en un ingrés de 8.000 euros per les arques municipals. Segons l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, “en matèria de neteja cal conscienciar més a la població perquè denunciï els casos d’incivisme”. El regidor d’Hisenda, Jordi Molinera, també ha insistit que cal denunciar l’incivisme, tot i que ha aclarit que “aquest lleuger increment no respon en cap cas a un càstig cap a la ciutadania”. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d’aquest bon ús de les illes de contenidors per evitar males olors.

Més enllà de les ordenances que s’han aprovat aquest dilluns, l’Ajuntament d’Altafulla ja va aprovar durant la sessió ordinària del passat mes de setembre l’increment de la tarifa de l’aigua. L’augment ve motivat, segons l’edil de l’àrea econòmica, Jordi Molinera, amb la intenció d’equilibrar el dèficit i reduir el deute de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües d’Altafulla, companyia en què l’Ajuntament té el 51% de la societat.

La sessió extraordinària d’aquest dilluns al vespre també ha servit per aprovar diferents modificacions de crèdit, que s’eleven a un import de 285.500 euros, provinents dels diners sobrants de les partides previstes per l’adquisició d’una màquina d’aire condicionat per l’Ajuntament, per l’adequació del carrer Martí d’Ardenya, de la partida d’infraestructures i béns, i del romanent de tresoreria. Les diferents modificacions aprovades permetran en els pròxims mesos tirar endavant el Parc de Salut i Oci del Barri Marítim, l’arranjament de carrers, la compra d’una màquina de neteja viària, la realització d’estudis i treballs tècnics, la compra de peces de recanvi per la maquinària de la Brigada Municipal, i despeses diverses incloses en les àrees d’Acció Social, Ensenyament, i Zones Verdes.

Les noves Ordenances Fiscals han inclòs per al 2016 les taxes esportives referents a l’ús de l’Estadi Municipal Joan Pijuan. Segons ha explicat el regidor d’Activitat Física i Esports, Jaume Sánchez, aquestes noves tarifes han pres com a base els preus del Pavelló Poliesportiu per aquelles entitats del Consell Esportiu del Tarragonès. Les tarifes aprovades són de 5 euros/hora en el cas del futbol 11, i de 3 euros/hora per al futbol 7.

Pel que fa a les tarifes pròpies del Poliesportiu, s’han simplificat les franges horàries, un fet que suposa una lleu disminució de les tarifes. També s’ha modificat una errada tècnica en l’apartat “d’altres entitats”, on s’hi ha afegit “altres entitats esportives, i altres entitats esportives del Consell sense equips de promoció”.

Una altra de les modificacions que s’ha aprovat aquest dilluns és la que fa referència a l’Escola Municipal de Música. Es congela, però s’inclou una taxa de 28,51 euros corresponent als nous ‘Tallers musicals per a joves’ i de ‘Músicoterapia‘. La regidora d’Educació, Eva Martínez, ha explicat que ja s’han posat en marxa als cicles Inicial i Mitjà de les escoles del municipi, i estan pensats principalment per a alumnes amb alguna minusvalidesa, als quals se’ls bonificarà un 20% sobre el preu total.

Una altra modificació del pressupost aprovada per la corporació ha estat la recepció d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya a l’àrea de Cultura per sufragar part de les despeses del Festival Internacional de Música; i d’un segon ajut, en aquest cas de la Diputació de Tarragona, per al manteniment de platges i piscines.

Paral·lelament també s’ha aprovat una moció relativa a l’adhesió de l’Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL). Una moció que segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Jordi Molinera, pretén agilitzar i simplificar molts tràmits administratius al consistori.

Procediments com per exemple la creació de concursos públics. Amb aquesta nova fórmula, es convoquen des de les entitats catalanes i agrupacions de municipis amb la finalitat que les administracions locals puguin beneficiar-se en conjunt. La corporació també ha aprovat aquest dilluns unes noves tarifes de publicitat per la revista municipal ‘Plaça del Pou’, adequades al seu nou format.