Mercadona ha presentat una oferta per obrir un supermercat al Mercat Central

Aquest dilluns a les dues de la tarda ha finalitzat el termini de presentació

Per . Actualitzat el

Aquest dilluns a les dues de la tarda ha finalitzat el termini perquè les empreses interessades presentessin ofertes per ubicar un supermercat al Mercat Central de Tarragona, l’única que ha optat és Mercadona. Durant aquesta setmana s’estudiarà la documentació administrativa i tècnica que ha presentat l’empresa i el pròxim dilluns 26, s’obrirà la seva oferta econòmica. Una vegada valorada tota l’oferta presentada per Mercadona es decidirà si procedeix l’adjudicació.

El Consell d’Administració de l’Empresa Serveis i Promocions (ESPIMSA) va aprovar el passat 25 de setembre el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques de l’adjudicació del contracte privat de cessió d’ús onerós d’un espai de 1.947, 83 m2 a la planta semisoterrani del Mercat central amb destí de venda i l’espai de 300,91 m2 en planta soterrani destinat a magatzem.

El preu de la cessió és de 6.100.000 € més IVA i el termini de la cessió d’ús de 50 anys.

Més informació a l’apartat “Perfil del contractant” de: www.espimsa.cat