La Generalitat posa al dia els permisos ambientals de Repsol amb límits d’emissions més restrictius

L’autorització inclou per primera vegada la vigilància continuada de components orgànics volàtils (COV) com el benzè i el butadiè

Per . Actualitzat el

En el marc de la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona i amb l’objectiu de posar al dia els permisos ambientals d’un dels establiments industrials més importants i estratègics de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat la nova autorització ambiental de la refineria de Repsol Petróleo, situada als municipis de la Pobla de Mafumet, Constantí i Perafort.
D’aquesta manera, han autoritzat l’adequació de la planta d’olefines per maximitzar l’alimentació amb propà, un canvi considerat ambientalment no substancial. Tot i això, el projecte presentat no suposa la instal·lació de cap nou focus ni l’increment de les emissions de cap dels existents ni de les torxes. Tal com ha explicat el govern, l’actualització de l’autorització forma part de l’aposta de futur del Govern de la Generalitat pel Camp de Tarragona, que «necessàriament ha de passar per un desenvolupament sostenible i equilibrat dels diferents sectors productius, amb l’objectiu d’assolir una economia diversificada que assumeixi i minimitzi les seves externalitats ambientals».

Límits més enllà de la normativa europea

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha establert una col·laboració i diàleg amb l’empresa, els Ajuntaments propers i l’entitat ecologista Cel Net al llarg dels dos anys i mig que ha durat la tramitació ambiental amb la finalitat que la nova autorització incorporés la major part de les millores tècniques disponibles i fixés límits d’emissions que no seran d’obligat compliment fins l’any 2018, d’acord amb la normativa europea.

A més, per primer cop des que la planta es troba en funcionament s’ha inclòs en l’autorització un apartat específic referit a les emissions difuses, que ha de representar un pas endavant en la protecció de la qualitat de l’aire a Tarragona. Així es contemplarà per primera vegada la vigilància de components orgànics volàtils (COV) com a requisit en l’àmbit de l’autorització.

La nova autorització està alineada amb els objectius de la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona, constituïda el passat mes de juliol. Aquest òrgan canalitza i aglutina les actuacions en matèria de qualitat de l’aire que es desenvolupen al territori. Especialment para atenció a les emissions no canalitzades per xemeneia connectades a la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), com ara les dels COV, entre els quals s’inclou el benzè i el butadiè, o els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), entre els quals s’inclou el benzopirè. Precisament formen part d’aquests últims els prop de 120 contaminants nous que es controlaran a través de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).