Tarragona, referent del peix blau a la Mediterrània

La Confraria de Pescadors de Tarragona amplia la sala d’elaboració des d’on s’abasteix tot el territori espanyol d’aquesta varietat de peix.

Per . Actualitzat el

Ara fa deu anys la Confraria de Pescadors de Tarragona va fer una aposta decidida per la comercialització del peix blau, un àmbit de l’activitat pesquera que en aquell moment estava mancat d’una gestió que  garantís la seva viabilitat i que generava greus inconvenients a les arques de l’entitat. La nova presidència, encapçalada per Esteve Ortiz, va haver de fer front a una situació deficitària que afectava de manera molt negativa la viabilitat econòmica de la Confraria. La solució proposada va ser l’establiment d’un acord de comercialització amb la coneguda marca Pescanova –a través de la seva filial Pescafresca. Aquesta mesura va haver de superar moltes reticències per part d’alguns dels agents que fins aleshores gestionaven la pesca i distribució del peix blau  a Tarragona. Però, deu anys més tard, aquest canvi de rumb ha servit per situar Tarragona com el principal port de la Mediterrània en el tractament d’aquest tipus de peix.

«L’acord amb Pescanova –recorda Esteve Ortiz– va implicar la modernització tant de la pesca com del tractament del peix blau. Vam haver de fer una important inversió en maquinària que ens permetés ser competitius en el sector». Amb un cost d’un milió d’euros, que la Generalitat va subvencionar en un 70% a fons perdut a través de fons europeus, es va construir la sala d’elaboració que hi ha actualment en funcionament i es van adquirir tots els aparells necessaris per al tractament i envasat del peix blau. A més, a l’empara de la Confraria es va crear una empresa, COMPESTAR, que seria l’encarregada de comercialitzar el producte.

 

La flota pesquera tarragonina està integrada per una cinquantena de barques, principalment d’arrossegament però també de peix blau i de tresmall. Disposa també d’un palangrer de fons per pescar tonyina (amb autorització) i peix espasa./Tomàs Varga.

Consolidació

Aquest salt qualitatiu va començar a donar fruits i ben aviat es va traduir en una major estabilitat pel que fa a guanys, tant per als mateixos pescadors com per a la Confraria. Des d’aleshores, el port pesquer tarragoní aglutina la pesca del peix blau de la resta de ports de la costa tarragonina –Cambrils i l’Ametlla de Mar, principalment– i rep una mitjana de 3.000 caixes diàries de peix blau, uns 20.000 quilos –sobretot, sardina i seitó– el 80% del qual es distribueix, mitjançant Pescanova, per tot el territori espanyol. El 20% restant serveix per abastir les peixateries i petits comerços de Tarragona.

La consolidació de tot aquest projecte arriba ara, quan ha estat necessari plantejar l’ampliació de la sala d’elaboració (el lloc on es desenvolupa la descàrrega, tractament i envasat del peix blau) per donar sortida al volum de mercaderia que arriba i que ha convertit COMPESTAR en la primera empresa del Mediterrani en aquest producte.

«Actualment treballem amb una línia de processament que ampliarem a dues en els pròxims mesos. Ja hem dut a terme la licitació de l’ampliació i des de fa uns dies ha començat l’obra civil, que esperem que estigui enllestida per després de les festes de Nadal», assegura Ortiz. Per dur a terme aquestes obres la Confraria ha rebut una subvenció de la Unió Europea de 505.000 euros en total, repartits entre la compra de maquinària nova (300.000 euros) i en el sistema de refrigeració (200.000 euros).  «Som l’única confraria que rep recursos de la Unió Europea, gràcies a l’aposta que la Generalitat ha fet per nosaltres», afirma Ortiz. Les obres d’ampliació, que duplicaran l’espai disponible actualment,  es poden realitzar gràcies a un acord amb el Port de Tarragona.

Eduardo Álvarez, que és el responsable de Pescafresca-Pescanova i l’encarregat de supervisar el procés des que la mercaderia arriba a port fins que es carrega als camions, assegura que «tot i les dificultats inicials, estem molt satisfets de la nostra aposta per Tarragona».

Preocupació per la mida

Tot aquest gran projecte centrat en el peix blau sembla tenir una ombra planant amenaçadora. I és que des de fa uns anys preocupa i molt la important davallada en la població de sardina a les costes de Tarragona i la mida tan petita del seitó que es pesca, que fa davallar el preu de venda i limita el volum dels mercats que accepten aquest tipus de peix.

Aquest fet, ple qua ja s’ha demanat un informe ala Generalitat, segons Ortiz, s’atribueix a diferents factors que no estan clars, des d’un possible efecte contaminant fins a una conseqüència de la presència massiva de tonyina, una espècie depredadora que està protegida per la Unió Europea. També hi ha qui assegura que és conseqüència d’una regulació natural de la mar. Sigui com sigui és una preocupació que pot posar en risc aquesta aposta de futur a Tarragona.

Que es pesca a Tarragona