Cunit rep una subvenció per reduir el cost del menjador escolar

Les famílies incloses en un pla d’intervenció dels serveis socials del municipi tindran una reducció de les quotes

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Cunit, amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, efectuarà una reducció de les quotes pel servei de menjador de la llar d’infants als infants, les famílies dels quals estiguin incloses en un pla d’intervenció dels serveis socials.

Això serà possible gràcies a la subvenció rebuda per import de 3.439,00 €, destinada a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants durant el curs 2015-2016.

L’Ajuntament de Cunit, per resolució de l’alcaldia de data 17 de juliol de 2015, va aprovar concórrer a la convocatòria del Departament d’Ensenyament per atorgar subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants de Catalunya, destinades a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants per al curs acadèmic 2015-2016.

Mitjançant resolució de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, de data 1 d’octubre de 2015, s’ha concedit a l’Ajuntament de Cunit, com a titular de la llar d’infants El Trenet, una subvenció per import de 3.439,00 €, que anirà destinada a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants inclosos en un pla d’intervenció dels serveis socials municipals, durant el curs 2015-2016.

“Treballem per tal d’intentar millorar el dia a dia de les famílies que ho necessiten”, assenyala en Jaume Casañas, regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Cunit. “Fruit d’aquesta col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya podrem permetre que vàries famílies amb plans d’intervenció de serveis socials facin servir el menjador escolar de la Llar d’infants durant aquest curs”, conclou el regidor.