La Caixa destina 60.000 euros a fomentar la inserció sociolaboral

Més de 175 ciutadans de les comarques de Tarragona en situació de vulnerabilitat social tindran oportunitats d’accés al mercat laboral

Per . Actualitzat el

L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes per valor de 65.010 euros a tres projectes a les comarques de Tarragona destinats a fomentar la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social mitjançant accions que reforcin les capacitats i competències de les persones i s’adaptin a les necessitats de les empreses. Aquesta aportació correspon a la quarta convocatòria 2014 del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials que impulsa anualment l’Obra Social ”la Caixa” i que aquest any preveu destinar més de 17 milions d’euros a les set convocatòries en què es diversifica. L’objectiu del programa és millorar l’ocupació i oferir oportunitats de feina al col·lectius en situació de vulnerabilitat social. Totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre que treballen a favor d’aquests col·lectius en risc d’exclusió poden optar a aquest programa.

En l’àmbit estatal

Amb una inversió de prop de 4,5 milions d’euros, s’han seleccionat 196 projectes a través dels quals més de 32.500 persones en situació de vulnerabilitat tindran oportunitats de feina i ocupació

La convocatòria d’Inserció Sociolaboral tindrà com a beneficiàries finals més de 32.500 persones de tot l’Estat que pertanyen a col·lectius de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, persones immigrades, aturats de llarga durada, joves en risc d’exclusió social, dones amb greus problemàtiques socials i persones addictes o ex addictes, antre altres. Més de 15.500 persones (el 48% del total) són adults d’entre 36 i 65 anys, la franja d’edat amb més dificultats per incorporar-se al mercat laboral i amb risc d’exclusió permanent. Més de 14.000 són joves d’entre 18 i 35 anys, i els gairebé 3.000 restants són adolescents d’entre 16 i 17 anys.

La selecció dels projectes s’ha realitzat a partir de criteris d’avaluació que han tingut en compte aspectes com la complementarietat amb els recursos existents en el territori; el suport de l’Administració i la col·laboració efectiva entre les entitats a través del partenariat; la participació dels destinataris; el voluntariat i la implicació de la comunitat on es desenvolupen.

El President de la Fundació Bancària “la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat la importància d’aquesta convocatòria en un context com l’actual perquè “contribueix directament a l’objectiu d’aconseguir una societat més justa, igualitària i integradora, els col·lectius més vulnerables poden tenir oportunitats per accedir al mercat laboral. Aquest ha de ser un compromís de tots”.

Noves oportunitats d’inserció sociolaboral a Tarragona

Els tres projectes per a la inserció sociolaboral seleccionats a la demarcació de Tarragona tindran com a beneficiàries directes més de 175 persones en situació de vulnerabilitat. Les entitats seleccionades en aquesta convocatòria són l’oficina local de Creu Roja Tarragona, la Fundación Adecco, amb seu social a Reus, i l’associació Acción Laboral, també domiciliada a Reus.

Premis ”la Caixa” a la innovació i transformació social

Dels 196 projectes de tot l’Estat seleccionats en la convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2015, 120 han presentat la seva candidatura als Premis ”la Caixa” a la Innovació i Transformació Social 2015, una iniciativa que atorga un reconeixement especial a les organitzacions que utilitzen noves metodologies i vies d’intervenció en la seva pràctica.

S’atorgaran deu premis de 15.000 euros cadascun a deu projectes de tot l’Estat presentats a les cinc primeres convocatòries detallades més endavant per ordre cronològic (marcades amb un asterisc).

Resultaran guanyadores les iniciatives que donin resposta als reptes actuals de la societat i amb capacitat de de modificar una problemàtica social d’una manera sostenible.

Convocatòries d’ajudes a projectes d’entitats socials 2015

* Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència Fomentar l’autonomia personal i la qualitat de vida de persones amb discapacitat o que pateixen un deteriorament de les seves capacitats.

 

* Habitatges temporals d’inclusió social

Donar resposta a les necessitats socials actuals i facilitar la intervenció integral per a la plena autonomia personal dels beneficiaris.

 

* Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Promoure el desenvolupament integral de les persones que es troben en situació de pobresa i vulnerabilitat.

 

* Inserció sociolaboral

Millorar les oportunitats per trobar feina de persones en risc o situació d’exclusió social.

 

* Projectes d’acció social i interculturalitat

Fusiona dues convocatòries que fins ara anaven per separat i té per objectiu el foment de la igualtat d’oportunitats i l’educació en els valors.

 

Art per a la millora social

Facilitar que persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat millorin el seu desenvolupament personal i social a través de l’art i la cultura.

 

Emprenedoria social

Donar suport a emprenedors i empreses socials que vulguin crear una activitat empresarial centrada en la millora qualitativa de les vides de les persones més vulnerables, i mediambientalment sostenible.

 

PROJECTES SELECCIONATS A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria d’Inserció Sociolaboral 2015

 

OFICINA LOCAL DE CREU ROJA TARRAGONA

ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

El projecte d’Itineraris d’Inserció Sociolaboral per a persones majors de 45 anys és un projecte de desenvolupament local a Tarragona. L’objectiu principal del projecte és millorar les possibilitats d’inserció de les persones majors de 45 anys, afavorint una millora de l’ocupabilitat i el contacte amb el teixit empresarial. Tot això a través de les mesures d’orientació, formació i intermediació, que afavoreixen l’adquisició d’eines personals, socials i professionals que permetin l’inici d’accions de recerca activa de feina i la reincorporació en el mercat laboral dels participants. L’equip tècnic està format per dues tècniques una d’orientació laboral i una tècnica de suport a la prospecció empresarial del territori.

Import ajut concedit: 17.190€

Beneficiaris directes: 80

 

FUNDACIÓN ADECCO

CONEKTARR

ConekTARR és un projecte que se sustenta en tres puntals principals: sessions d’orientació laboral, sessions de formació en TIC i sessions d’empoderament. D’altra banda, un altre aspecte fonamental serà el del contacte amb el teixit empresarial de la província de Tarragona per fer les empreses partícips mitjançant la integració en aquest projecte, en la recerca d’ofertes laborals, i en la col·laboració en plans de capacitació professional a través d’itineraris formatius a les empreses. L’objectiu final del projecte és ajudar un total de 50 beneficiaris desocupats a trobar una feina mitjançant un programa integral d’orientació laboral, formació en TIC i sessions d’empoderament per aconseguir fer realitat aquest repte.

Import ajut concedit: 24.000€

Beneficiaris directes: 50

 

ACCION LABORAL

JÓVENES ACTIVA´15

El projecte es proposa desenvolupar el programa JÓVENES ACTIVA´15, amb l’objectiu d’executar un projecte prelaboral orientat a qualificar professionalment i dotar de recursos un grup de joves d’entre 16 i 25 anys que no han acabat l’ensenyament obligatori. JÓVENES ACTIVA´15, pretén preparar i dotar de recursos aquests joves, en risc d’exclusió social, perquè es puguin enfrontar al mercat laboral local. Per fer-ho, es desenvoluparà un itinerari formatiu integrat per la formació específica en una ocupació professional, i d’accions formatives sobre tècniques de recerca de feina amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social i afavorir la seva inserció sociolaboral. El programa consta d’una primera fase d’acollida, una fase de desenvolupament de l’itinerari formatiu integral, una fase d’avaluació i una de justificació tècnica i econòmica, un cop finalitzat.

Import ajut concedit: 23.820€

Beneficiaris directes: 45