L’Ajuntament assoleix un estalvi el segon trimestre superior al previst al Pla d’Ajust

El document també evidencia una rebaixa del període mitjà de pagament a proveïdors fins a situar-se en els 17,57 dies

Per . Actualitzat el

Els ingressos corrents, les despeses, l’estalvi net i, fins i tot, el període mitjà de pagament de l’Ajuntament de Tarragona als proveïdors són positius. Així es desprèn de l’informe d’Intervenció General del segon trimestre de 2015 sobre l’execució del Pla d’Ajust. Un document que passarà pel plenari d’aquest mes de setembre.

Aquest informe recull que l’Ajuntament de Tarragona ha incrementat un 5,72% els ingressos corrents respecte a la previsió anual de 2015 inclosa al Pla d’Ajust.

En conjunt, quant a despeses corrents, presenta un increment del 4,24% respecte a les previsions previstes al Pla d’Ajustament, que es troba compensat per l’increment d’ingressos corrents.

Una de les dades més positives que inclou l’informe d’Intervenció General és que el període mitjà de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2015 se situa en 17,57 dies, calculat segons el RD 635/2014 de 25 de juliol. L’informe diu que «es dóna compliment a la previsió del Pla d’Ajustament al trobar-se per sota del límit dels 30 dies establerts segons la normativa vigent», explica el conseller d’Economia i Hisenda, Pau Pérez.

Una altra de les magnituds financeres i pressupostàries que recull l’informe és l’estalvi net. Aquest no només és positiu sinó fins i tot superior a la previsió del Pla d’Ajustament.

Finalment, el compliment del Pla d’Ajust demostra que l’Ajuntament té la capacitat de finançament prevista per 2015.

El total del deute viu ha augmentat respecte a la previsió del Pla d’Ajustament, per la concertació de nou deute per import de 19 milions d’euros i pel qual es va aprovar un Pla de Sanejament financer i un Pla Econòmic i financer.

En definitiva, i segons la interpretació que en fa el consistori, l’informe es veu que hi ha un encaix entre el pressupost municipal i el Pla d’Ajust. Aquest pla es va plantejar per resoldre la difícil situació pressupostària i de tresoreria provocada, entre d’altres, per la caiguda d’ingressos de l’Estat i de l’activitat econòmica.