El sector de la construcció se situa a nivells del 2012

Segons el COAATT, s’han iniciat 87 obres de nova planta

Per . Actualitzat el

Tot i que lentament, el sector de la construcció veu com l’activitat s’està recuperant i augmenta els darrers mesos. Segons les dades del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, entre el gener i l’agost de 2015, les obres de rehabilitació han pujat més d’un 12% i el nombre d’obres de nova planta han crescut un 45% respecte al mateix període de l’any passat. Si es consideren el nombre d’habitatges de nova planta iniciats, la pujada arriba a més del 66%.

Aquests són resultats que semblen consolidar una tendència que ja arriba als 10 mesos continuats de pujada i que ens porta a valors similars als que el sector assolia el 2012. Es tracta de resultats encara molt modestos que permeten veure una tendència favorable, tot i que no signifiquen pas que s’estigui sortint de l’època de recessió.
Entre el gener i l’agost s’han iniciat 471 obres de rehabilitació. Es tracta majoritàriament d’obres de rehabilitació de façanes, cobertes i millores en l’accessibilitat d’edificis. Són obres promogudes en molts casos per comunitats de propietaris i principalment als municipis costaners, a Tarragona i a Reus.

Pel que fa a l’obra nova, s’han iniciat 87 obres de nova planta que contemplen uns 243 nous habitatges. En més del 90% dels casos es tracta d’obres d’habitatges unifamiliars, majoritàriament  aïllats i entre mitgeres. En molts casos són actuacions d’autopromoció. Tot i així, la construcció en bloc també creix i pel que fa a nombre d’habitatges construïts, arriba als 121 en total.

L’activitat del sector és encara molt lluny de valors que podrien considerar-se normals però la tendència positiva de l’activitat sembla confirmar-se i consolidar un canvi, especialment en l’àmbit de l’obra nova.

L’activitat professional també puja. Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona, han visat un 16% més de direccions d’obra nova i un 13% més de direccions d’obres de rehabilitació.

Les coordinacions de seguretat i salut pugen més d’un 23%, i és juntament amb la redacció d’informes pericials, l’activitat professional amb una major projecció. Els certificats d’habitabilitat d’habitatge usat són, tot i el descens del 6% que han patit el 2015, l’activitat més generalitzada juntament amb els certificats d’eficiència energètica. Entre gener i agost s’han realitzat 2.727 certificats d’habitabilitat i s’han assegurat uns 600 certificats d’eficiència energètica.