Doctor, do you speak english?

Els hospitals de la Xarxa de Santa Tecla atenen prop de 2.000 pacients de nacionalitat estrangera durant els mesos d’estiu

Per . Actualitzat el

Durant els mesos de juliol i agost d’aquest 2015, els hospitals de Tarragona i del Vendrell de la Xarxa Sanitària i Social han atès les consultes de 1.939 pacients de parla i origen estranger. Aquesta xifra, lleugerament superior a la del mateix període de l’any passat, consolida la tendència creixent de l’activitat del departament de traducció i atenció a les necessitats dels pacients d’origen estranger, que s’ocupa de totes les gestions de traducció i interpretació que puguin sorgir amb els pacients d’origen estranger (sobretot turistes), així com de la gestió de tots els tràmits que tenen a veure amb les assegurances mèdiques a l’estranger.

L’estiu és època alta de turisme a les nostres comarques, una realitat que als hospitals de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i del Vendrell de la Xarxa de Santa Tecla es tradueix en un augment dels pacients d’origen estranger, persones que requereixen una atenció especialitzada pel que fa a les dificultats derivades de l’idioma, però també de sistema sanitari. Facilitar l’atenció a aquest tipus de pacients i permetre que la seva estada al centre hospitalari sigui al més fàcil i eficient possible és una de les tasques principals del departament de gestió i tramitació de càrrecs, un departament de recent creació dins de l’organigrama de la Xarxa de Santa Tecla (2013).

Aquest servei està format per un equip de tres persones durant els mesos de temporada baixa, un equip que s’incrementa fins a les cinc persones durant els mesos forts de l’estiu, que cobreixen totes les hores del dia tots els dies de la setmana. «Durant els mesos de juliol i agost és quan la nostra activitat és més marcada. Enguany hem fet un total de 1.079 atencions a l’hospital de Tarragona i 860 a l’Hospital del Vendrell», diu la responsable d’aquest departament, Montserrat Sambró, que destaca que aquest estiu s’ha detectat una major presència d’usuaris francesos, holandesos i belgues. Sambró afegeix que també s’ha notat un descens «dels usuaris de nacionalitat russa, de prop del 30%. Cal dir però que tampoc ens afecta, ja que mai no hem  tingut massa pacients russos, ja que són joves i estan sans, a diferència d’altres col·lectius europeus que ens visiten, com ara per exemple els jubilats alemanys jubilats que tenen segones residencies  aquí i que sí presenten els problemes de salut atribuïbles a les edats avançades». El departament duu a terme una tasca que es divideix en dos grans àmbits. D’una banda, totes les gestions de tramitació d’assegurances mèdiques de pacients estrangers i l’establiment de nous contactes amb empreses asseguradores estrangeres i, de l’altra, les tasques de traducció i atenció als pacients de parlar estrangera. «Actualment, el nostre equip proporciona una atenció integral en cinc idiomes: anglès, francès, alemany, italià i rus», declara Sambró, que afegeix que l’equip disposa d’un servei de consulta que permet respostes immediates en gairebé un total de 30 idiomes, però que gairebé el 80% de les consultes d’aquest tipus es resolen en anglès-. «Després de l’anglès, els idiomes que més s’utilitzen són l’alemany, el rus i el francès. Aquest estiu, com a fet diferencial, destaca el fer que s’han atès molts pacients derivats d’accident de trànsit amb cotxes estrangers implicats».

L’àrea, que abans cobria aquestes necessitats a través d’una empresa externa, es va incorporar l’any 2013 dins de l’organigrama de la Xarxa per tal de facilitar les tasques de gestió amb els pacients que provenen d’un sistema sanitari diferent, gestions que poden complicar-se, que requereixen personal expert i que els turistes que ens visiten valoren molt positivament.

 

montse_sambro

«Podem donar resposta immediata en una trentena d’idiomes, però
el 80% de les consultes sanitàries de pacients estrangers se solucionen amb l’anglès»

Montse Sambró
Responsable del departament de Traducció i Atenció a pacients d’origen estranger de la Xarxa de Santa Tecla

 

 

Un servei dedicat a l’atenció dels pacients estrangers

L’àrea de gestió i tramitació de càrrecs dels pacients estrangers de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, que dirigeix Montserrat Sambró és el servei especialitzat d’atenció hospitalària dedicat als pacients d’origen estranger que provenen de països amb un sistema de sanitat diferent del nostre i que poden tenir dificultats de comprensió a causa de l’idioma. «La nostra tasca és encarregar-nos de garantir una atenció que sigui personalitzada per a cada tipus de pacient independentment quin sigui el seu idioma», destaca Sambró.