El Llibre blanc dels equipaments a Tarragona: una necessitat

Per . Actualitzat el

El passat 17 de juliol, el grup municipal d’ERC-MES-MDC vam presentar al Ple municipal la moció per realitzar un llibre blanc de les necessitats bàsiques en matèria d’equipaments de tot tipus en tot el terme municipal de Tarragona. La moció va estar aprovada sense cap vot en contra.

A Tarragona és recurrent parlar en cada contesa electoral d’allò que farem a tot un seguit d’espais i edificis emblemàtics com ara la Tabacalera, els edificis de la Savinosa, la façana marítima, el Banc d’Espanya, la Ciutat Residencial, entre d’altres, en un veritable “dia de la marmota”, que avorreix i que no fa gens creïbles les polítiques municipals.

Ens cal invertir l‘ordre del debat: escatir quines necessitats tenim i tindrem, per després cercar les solucions i les estratègies més adients. Ens cal aixecar la vista i mirar lluny: dibuixar el futur de la ciutat posant-lo en relació al seu entorn, l’àrea metropolitana, a la qual Tarragona ha de donar serveis. Ens cal estar per damunt de les estratègies oportunistes a curt termini que moltes vegades poden resultar errònies i hipotecar desenvolupaments posteriors.

El Llibre Blanc dels equipaments ha de proporcionar elements útils per informar la ciutadania i el govern de la ciutat amb dades fiables i actualitzades per a la governança. No s’ha de tractar d’un document tancat sinó viu, que ha de tenir successives actualitzacions. El document ha de tenir bàsicament dues parts: una informativa i una altra d’establiment d’objectius i línies d’acció.

Moltes són les preguntes que ens cal respondre, que ens hem de fer. És equilibrat el mapa escolar a Tarragona? Quines necessitats d’escolarització tindrem? Tenim les reserves de sòl previstes? Ens cal prioritzar alguna construcció escolar?

I encara més. Quin és el mapa de servis a l’esport que actualment tenim? On hi ha mancança d’equipaments esportius? Tenim una adequada xarxa de biblioteques d’accés públic? Hi ha una distribució de mercats municipals adequada que solucioni la compra de proximitat? Tenim solucionada la mobilitat per poder accedir als equipaments amb transport públic? Quins són els equipaments per les persones grans que tenim? Què li manca a la xarxa d’equipaments culturals? Tenim equipaments culturals d’abast metropolità per donar servei de capitalitat? Quins és el catàleg d’edificis sense ús actualment? Quins són els usos possibles d’aquest edificis?

Per contestar totes aquestes preguntes i moltes més, volem que es compti amb una fase de participació pública, posant l’èmfasi en les entitats que pel seu objecte social en podrien sortir beneficiades. I alhora, en una fase de treball tècnic, de qui coneix molt bé la nostra ciutat que són els tècnics de l’Ajuntament, és a dir, es pot realitzar amb recursos propis sense externalitzar l’encàrrec

Volem decisions i actuacions ben planificades, ben executades i que tinguin sempre en el full de ruta el servei incondicional a la ciutadania.