La taxa d’atur del Vendrell baixa al 21,9%

La capital del Baix Penedès té 412 aturats menys que fa un any

Per . Actualitzat el

Al mes de juliol, la xifra de persones a l’atur al Vendrell és de 3.625, que comparat amb el mateix mes de l’any 2014 representa un descens del 10,2% (412 aturats menys).

Des del gener del 2014, la reducció mensual de l’atur és una constant respecte dels mateixos períodes de l’any anterior. La xifra de l’atur del mes de juliol és similar a la del mes d’octubre de l’any 2009 (3.652 persones) quan la crisi estava en els seus moments més importants de destrucció d’ocupació.

Aquestes xifres es corresponen amb les dades derivades de les afiliacions a la Seguretat Social i de les contractacions, presentats recentment, i en els quals es constata un increment sostingut de les xifres corresponents a ambdues variables des del mes de juny de 2014 fins al moment actual.

La taxa d’atur registral del mes de juny (última dada publicada) és del 21.9%, 2,34 punts menys que al mateix període de 2014 i que ens acosta a la xifra de setembre de l’any 2009.

Pel que fa al sexe de les persones sense feina, el 46% són homes i el 54% dones. En aquest sentit, s’aprecia que amb la recuperació de l’ocupació s’eixampla la diferència per sexes. Mentre que al començament de la crisi, l’any 2008, el 54% de les persones en atur eren homes, veiem que la reactivació de l’economia beneficia principalment el treball masculí.

Són les persones entre 45 i 54 anys les que més pateixen els efectes de la desocupació, concentrant el 28% de les persones sense feina, seguides de prop per la franja d’edat que se situa entre els 35 i els 44 anys (26%).

La distribució de l’atur per sector d’activitat ha variat poc en els últims anys i els serveis continuen sent el sector més afeblit, el qual concentra quasi el 67% dels desocupats. El segueix la construcció amb un 13%.

Si observem aquestes dades de manera més segmentada, veiem que, llevat de l’apartat de les activitats administratives i auxiliars i de les persones Sense Ocupació Anterior, que creixen en desocupació un 0,7% i un 4% respectivament, la resta de seccions milloren els seus valors amb una davallada en el nombre de persones desocupades, especialment la construcció que disminueix en un 20,3% respecte al juliol de l’any anterior.

La majoria d’aturats del Vendrell han treballat en ocupacions elementals (34,4%), seguit de les ocupacions relacionades amb la restauració, serveis personals i vendes (22,8%).

Encara que no d’una manera molt significativa, és també important assenyalar el descens dels aturats de llarga durada (persones amb més d’una any sense feina). Aquesta xifra, que al desembre de 2014 era del 45%, ara ha passat a ser del 41% (quatre punts percentuals menys).

Com a dada negativa, baixen els aturats perceptors de prestacions o subsidis, que al juliol d’enguany ha estat del 41,2%, sis punts menys que la mitjana catalana (47,4%).

Kenneth Martínez, regidor d’Ocupació del Vendrell comenta que «tot i que la xifra d’atur a nivell local i comarcal presenta una tendència positiva, no podem parlar d’una autèntica recuperació laboral a causa de la precarietat i perquè tenim pendent consolidar altres sectors econòmics que garanteixin major estabilitat a l’ocupació».