L’Ajuntament museïtzarà el Circ Romà

El Ministeri de Cultura ha atorgat 36.000 euros per desenvolupar-la i 28.875 per fer més accessible el Fòrum de la Colònia

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona desenvoluparà el Pla Director del Circ Romà. Un projecte ambiciós que consisteix en recuperar l’evolució històrica d’aquest espai que comprèn tota l’àrea on s’assentava el circ al segle I dC. Es tracta d’un full de ruta pels propers vint anys. El Pla Director –xifrat en 45.000 euros– comptarà amb 36.000 euros atorgats pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que ha concedit aquests diners pel desenvolupament d’aquest projecte. A finals d’any, l’Ajuntament començarà amb la redacció del projecte i està previst que finalitzi al març de l’any vinent. Aquests ajuts econòmics “ens permet en un futur immediat fer un pla d’inversió que millorarà de forma important el Circ i el Fòrum a nivell de conservació i musealització”, explica la consellera de Patrimoni, Begoña Floria.

El Pla Director del Circ aportarà:

· Plantejament de la documentació gràfica i topogràfica de l’edifici, amb les noves tecnologies 3 D i escàner laser

· Un estudi històric arqueològic diacrònic del coneixement actual del monument. “És a dir –afegeix l’arqueòleg municipal, Joan Menchon– l’objectiu és saber què era aquest espai abans, durant i després del Circ, des del segle II AC al XX DC. Per aquest motiu el Pla director és del lloc on hi havia el Circ i això significa incloure tot el patrimoni de 2.200 anys de vida”.

· El plantejament de la situació urbanística i problemàtica del Circ en el marc del conjunt històric-artístic de la Part Alta

· el plantejament de les normatives urbanístiques que afavoreixen tant la recuperació dels espais de l’antic Circ romà com de les fases i elements posteriors amb valor històric i ciutadà.

· Estudi de patologies del monument i el seu espai, de cara a plantejar uns criteris bàsics d’intervenció, tractaments i materials

· Proposta museogràfica integral del monument

· Programació d’etapes i valoració econòmica, estudi econòmic-financer i fonts de finançament

· Pla d’usos del monument

· Programa de accessibilitat a col·lectius especials, especialment per la situació i topografia de la resta del monument

El Fòrum de la Colònia: Més accessible, noves taquilles i actuacions preventives

Per altra banda, l’Ajuntament de Tarragona també iniciarà a finals d’any la redacció del projecte de conservació i accessibilitat del Fòrum de la Colònia. Per poder desenvolupar-lo comptarà amb 28.875 euros que ha atorgat el Ministeri de Cultura. En primer lloc, es farà l’aixecament planimètric i dels alçats de les restes conservades, com a eina fonamental pel desenvolupament del mateix projecte, així com per l’estudi del conjunt d’edificis que el formen i que han de ser objecte d’anàlisi per la seva millor conservació i presentació al públic. La consellera de Patrimoni, Begoña Floria, considera que “s’ha de fer compatible la preservació del monument amb obrir-lo a la ciutat per convertir-lo en un espai públic del que pugui gaudir la ciutadania”.

Pel que fa al projecte executiu contempla les següents actuacions:

· CONSERVACIÓ PREVENTIVA I CURATIVA: L’estat de conservació de les restes és actualment molt precari. Durant cinc dècades no s’ha intervingut i els murs, carreus, columnes, etc., necessiten d’una actuació urgent, però que compleixi tots els estàndards de qualitat i criteris internacionals en el camp de la conservació. Inclourà el disseny d’una coberta per tal de protegir a la vegada que facilitar la visita a les restes del temple capitolí.

· RESTAURACIÓ DE LA RESTAURACIÓ: Ja no és estrictament intervenir sobre les restes si no sobre la presentació que se’n va fer els anys seixanta. En alguns casos es varen fer reconstruccions inventades i es varen canviar d’emplaçament restes originals, o es va tallar un carrer romà incorporant-lo a una casa romana. S’ha de planificar la seva reconversió per ser el més fidels possible a la realitat arquitectònica original.

· ADAPTACIÓ DEL RECORREGUT per les persones amb mobilitat reduïda. És una actuació que es considera prioritària per fer accessible el monument a tothom. Inclouria la formació d’un recorregut alçat per cadires de rodes a la part del recinte on son la illa de cases (insula) i el capitoli, i per l’altre part del recinte amb un ascensor integrat al centre d’interpretació. En definitiva, l’aspecte més destacat és l’adequació del monument a les persones amb mobilitat reduïda, fins a la data el fòrum era impracticable per les cadires de rodes.

· Disseny de NOVES TAQUILLES. No només ha de representar una millora en la funcionalitat interna del personal del museu, si no que ha d’esdevenir un punt d’atracció i de reconeixement. S’estudiarà el disseny d’uns cubs que s’identifiquin com a propis de la marca TARRACO PATRIMONI MUNDIAL.

· Reordenació de L’ENJARDINAT. Substitució de l’enjardinat dels anys seixanta per evitar la degradació que fins ara produeix a les restes. Formació d’un nou envolvent que rodegi les restes i que faci una transició agradable entre dins i fora del monument.

· TANCAMENT DEL RECINTE. Dotar-lo d’un nou tancament més transparent i parcialment enjardinat, respecte a la via pública, ja que té un important impacte en el paisatge urbà de la ciutat. Els antics tancaments respecte a les galeries de carrer Gasòmetre van quedar obsolets i es pretén dissenyar uns de nous amb tecnologies contemporànies que millorin les visuals des del recinte i que siguin compatibles amb les necessitats dels veïns.

· Disseny d’un CENTRE D’INTERPRETACIÓ. A l’actual entrada del carrer Lleida, i a peu pla des del carrer, projectar un centre d’interpretació que el seu sostre estigui a la mateixa cota que el nivell de circulació de la basílica. El projecte també inclou un ascensor adaptat perquè tothom, independentment de la seva mobilitat, hi pugui accedir. El centre d’interpretació treballa en la línia d’smart city, amb la incorporació de les noves tecnologies i amb la voluntat de ser una eina en la difusió especialment dirigida als escolars.

Per altra banda, el dibuix del jaciment representarà un material bàsic imprescindible tant a nivell científic com pel desenvolupament del mateix projecte a redactar, per les actuacions futures, i la confecció de materials didàctics i multimèdia. “El projecte és fonamental per poder actuar de manera eficient sobre el monument. Les actuacions de conservació són imprescindibles per la supervivència del bé”, afegeix el tècnic de Patrimoni, Cristòfor Salom.