Es presenta la Xarxa de Voluntaris per la Tortuga

Neix amb l’objectiu de preservar aquests animals comuns al nostre mar

Per . Actualitzat el

Enguany l’Ajuntament apostarà per a la sensibilització i la protecció de la tortuga babaua (Caretta caretta) a les platges del nostre municipi, ho fa amb complicitat d’una xarxa de voluntaris que s’escampa arreu del 15 quilòmetre de litoral de Tarragona i que aquest matí ha presentat la consellera de Medi ambient, Ivana Martinez. Tot i que la tortuga babaua és una espècie molt comuna al nostre Mediterrani es desconeixen el nombre d’exemplars, viu prop de la costa en aigües fondes i un animal adult pot arribar als 120 cm.

Per preservar aquesta riquesa natural pròpia de la nostres platges s’ha constituït la Xarxa de Voluntaris per la Tortuga a Tarragona, promoguda per l’Ajuntament amb l’ajut i col·laboració de les diferents entitats ambientals que porten a terme tasques al litoral municipal:

· Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)

· Associació Mediambiental La Sínia

· Plataforma Cuidem la Platja Llarga

· Grup d’Amics de Toni Achón – Ecologistes de Tarragona (GATA)

L’Ajuntament també actua com a coordinador d’aquesta xarxa, la qual fins al moment ja compta amb un total de 81 voluntaris.

Zones d’actuació

Per tal de facilitar l’organització dels voluntariat, s’han agrupat les platges del municipi per zones i cada entitat té cura d’una zona:

· Comandància, Miracle i Arrabassada (GEPEC)

· Cala Romana i Savinosa (GATA)

· Platja Llarga, Cala Fonda i Roca Plana (Plataforma Cuidem la Platja Llarga)

· La Mora, Cala Jovera i Tamarit (La Sínia)

Els diferents voluntaris es reparteixen per les diferents zones del municipi, en funció de les seves preferències i disponibilitats, per participar en el cens i poder de detectar la presència de tortuga babaua. El funcionament es ben senzill: els voluntaris fan passejos nocturns o bé a primera hora del matí, per les platges del municipi per tal de detectar la pròpia tortuga babaua i/o el rastre que hagi deixat. La prioritat és arribar a detectar els possibles nius on la tortuga hagi posat els ous, garantir que ningú molesti la tortuga durant el procés de posta, així com vetllar per la supervivència dels ous (si fos necessari fent torns de vetlla).

“Per a què tots els voluntaris comptin amb els coneixements necessaris, en cas de detectar la presència de tortuga babaua a les platges municipals o el seu rastre, es va realitzar una formació específica a la mateixa Platja Llarga de Tarragona el passat 7 de juliol” diu Ivana Martinez, consellera de Medi ambient. En aquella ocasió es van mostrar els aspectes de la biologia i el comportament de l’animal quan arriba a la platja per a pondre els ous. També es van mostrar les actuacions que han de dur a terme els voluntaris que detectin aquests fets, per tal garantir el correcte procediment de posta dels ous, així com el de vetllar per a la viabilitat posterior del niu.

Val a dir, que tot el projecte compta amb el vist-i-plau i la col·laboració de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina (XRFM), l’organisme pertanyent al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el qual té les competències en la matèria. De fet tècnics de la Generalitat també han fet una jornada de formació per tot el personal municipal que treballa a les platges (Guàrdia Urbana, personal de neteja (FCC) i personal de Creu Roja.

Si un voluntari detecta la possible presència de tortuga marina al litoral municipal, truca al 112, el qual activa tot el protocol associat. Llavors es procedeix a l’abalisament de la zona, per tal de què els tècnics puguin estudiar cada situació en concret.

Dades sobre la tortuga babaua (Caretta caretta)

La tortuga babaua és una espècie considerada en perill d’extinció per la UICN i catalogada com a vulnerable segons el Reial Decret 139/2011 (Catàleg espanyol d’espècies amenaçades), i amb conseqüència està protegida.

El passat 26 d’agost de 2014 es va localitzar una posta de 89 ous de tortuga babaua (Caretta caretta) a la platja tarragonina de l’Arrabassada, gràcies a l’avís de la ciutadania. Els ous van ser recollits i traslladats a un centre col·laborador de la Generalitat, per a la seva viabilitat.

El passat 28 d’octubre de 2014, també es va produir el naixement d’una vintena de tortugues de la mateixa espècie en un altre niu situat a platja Llarga, en gran part gràcies a què diferents persones van vetllar perquè tot succeís amb normalitat.

S’ha pogut constatar mitjançant analítiques, que els ous dels dos nius (Arrabassada i Llarga) procedien de diferent femella progenitora. Per tant, és un bon símptoma que a les platges de Tarragona pot tornar-hi la tortuga babaua a posar-hi els ous.

Cal destacar que les tortugues fan una mitjana de 4 postes l’any, on a cada posta hi ha una mitja de 100 ous. Una femella triga entre 2-3 anys a tornar a pondre, per tant les que van venir l’any passat a Tarragona segurament no tornaran a fer el niu durant aquest 2015.

Altres actuacions contemplades en el marc del projecte de divulgació, sensibilització i protecció de la tortuga babaua a Tarragona que s’han portat o, es portaran a terme són:

1. El dia 12/05/2015 s’ha fet una jornada de formació a diferents agents implicats en les platges:

· Unitats Vigilància de Platges Guàrdia Urbana.

· Unitat Medi Ambient Guàrdia Urbana.

· Socorristes de Creu Roja.

· Brigada Manteniment de Platges de FCC.

· Tractoristes de Neteja de Platges de FCC.

Aquesta formació específica va ser duta a terme a la Comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona, per tal de què els assistents poguessin adquirir els coneixements d’actuació necessaris en cas de detecció de tortuga babaua a les nostres platges.

2. Es preveu una campanya d’informació i sensibilització sobre la tortuga babaua als usuaris de les platges durant el mes d’agost (mes de màxima afluència a les platges).

3. Edició d’una exposició divulgativa de la tortuga babaua, amb informació i imatges.

xarxa-voluntaris-tortuga