Els usuaris donen un notable a l’Hospital Joan XXIII

S’incrementen un 82,5% l’ús de la telemedicina i un 7,2% les visites no presencials telefòniques

Per . Actualitzat el

Els usuaris de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (HJ23) valoren amb un 7,91 l’atenció que reben en les consultes d’atenció especialitzada ambulatòria. El grau de fidelització també és elevat, i se situa en el 86,3%. Això vol dir que de cada mil persones entrevistades, 863 responen que voldrien tornar a ser ateses en el centre. L’HJ23 supera la mitjana dels centres de Consultes Externes de l’Institut Català de la Salut (ICS), que obtenen un 7,83 i un 84,4%. L’hospital tarragoní també millora la mitjana de la resta de centres assistencials de Catalunya, puntuats amb un 7,81 i un 82,9%.

Aquestes dades es desprenen dels resultats del Pla d’Enquestes de Satisfacció (PLAENSA) 2014 del Servei Català de la Salut (CatSalut), sobre atenció sanitària especialitzada ambulatòria, que es van fer públics fa poques setmanes. És una de les fites i projectes més destacats de l’any que l’ICS Camp de Tarragona recull en la Memòria d’activitat 2014, que acaba de publicar aquesta setmana.

En l’enquesta s’hi inclouen els 46 centres que ofereixen atenció especialitzada ambulatòria a Catalunya, onze dels quals estan gestionats per l’ICS, com l’HJ23. Conté disset preguntes referents al grau de satisfacció amb el temps d’espera, condicions de les instal·lacions, qualitat de l’assistència sanitària, informació facilitada als pacients, tracte dels professionals, coordinació entre els professionals de medicina de família i els altres especialistes, i seguiment del problema de salut. A més, s’hi afegeix una pregunta referent al grau de satisfacció global i una altra sobre fidelitat.

En general, els usuaris de l’ICS destaquen especialment el temps que els ha dedicat l’especialista, la informació rebuda, el tracte dels metges i el seguiment del seu problema de salut. Entre els aspectes que se situen per sota de la mitjana de Catalunya, destaquen els que fan referència a la sala d’espera: comoditat, temps de permanència a la sala i quantitat de persones que s’hi esperen.

Memòria d’activitat 2014

Aquesta és una de les informacions que destaca la Memòria d’activitat 2014, que ara es publica i que recull l’activitat assistencial desenvolupada en els centres de l’organització al Camp de Tarragona, la morbiditat de la població atesa en atenció primària, la prevalença de les malalties cròniques més importants per edat i sexe, els resultats qualitatius derivats de l’activitat d’atenció primària, les patologies més freqüents i més complexes ateses a l’hospital, les dades dels procediments terciaris i d’alta complexitat duts a terme, les llistes d’espera dels catorze procediments garantits i una anàlisi de la casuística hospitalària.

A més de donar a conèixer els projectes estratègics més rellevants, també presenta les notícies més destacades sobre gestió econòmica, innovació i millores assistencials, qualitat, recerca, docència, professionals, ciutadania, responsabilitat social corporativa, presència de l’ICS Camp de Tarragona a la xarxa i nous equipaments.

En l’atenció primària del Camp de Tarragona, els metges de família han incrementat al 2014 un 82,5% l’ús de la telemedicina i un 7,2% les visites no presencials telefòniques. La tendència a augmentar les visites telemàtiques també es dóna en les especialitats de pediatria, infermeria, odontologia, treball social i atenció a la salut sexual i reproductiva.

D’altra banda, per tal de fer un pas endavant en el model d’autonomia de gestió dels equips d’atenció primària, s’ha treballat de manera participada amb els professionals per reorientar-lo cap a un model de lideratge professional.

Dins del pla de millora de gestió de persones en l’ICS Camp de Tarragona al 2014, destaquen les actuacions encaminades a incrementar l’estabilitat de la plantilla, el desenvolupament professional, i la identificació i l’atracció del talent.

Més operacions i cateterismes, i reducció de les llistes d’espera

L’exercici 2014 destaca també per l’augment de l’activitat quirúrgica major a l’HJ23 en un 8,63% respecte de l’any anterior i la reducció en un 21,4% de la llista d’espera quirúrgica dels catorze procediments en garantia, tot incidint de manera específica en la gestió de l’antiguitat en la llista d’espera dels pacients.

Pel que fa als cateterismes cardíacs en la Unitat d’Hemodinàmica, el 2014 se n’han fet 2.000: 892 diagnòstics i 1.108 terapèutics. Aquestes dades confirmen l’Hospital Joan XXIII com el segon de l’ICS fora de la província de Barcelona en volum de cateterismes.