La Cepta confirma una lleugera recuperació de la construcció a Tarragona

El sector presenta signes de millora, tot i que la situació continua sent difícil sobretot pel que fa a nous habitatges

Per . Actualitzat el

El darrer Observatori Empresarial de CEPTA indica que el sector de la construcció a les nostres comarques està experimentant, per fi, una lenta recuperació.

Els principals indicadors que marquen l’inici d’aquest canvi de tendència després d’anys molt dolents per al sector són, d’una banda, la recuperació de la licitació pública; les dades més favorables de la conjuntura econòmica i, finalment, un lleuger increment –tot i que molt per sota dels preus anteriors a la crisi econòmica- del preu de l’habitatge per metre quadrat.

La licitació pública ja ha iniciat una certa recuperació, després de les dramàtiques caigudes del període 2010–2013, la qual cosa constitueix, a hores d’ara, una de les millors notícies pel sector de la construcció.

La millora global de la situació econòmica i, en concret, de la demanda interna, juntament amb un cert aplanament de les condicions d’accés al crèdit, poden esperonar el creixement no només de l’adquisició de nous habitatges sinó també de la posada en marxa de reformes i millores al parc ja existent. Es preveu, doncs, un impuls la càrrega de feina del sector, sense incidir, en una primera instància, en la producció de noves unitats: habitatges iniciats.

Tot i que les xifres encara demostren que el sector residencial es troba lluny d’iniciar una certa recuperació malgrat que difícilment es poden contreure més, per la qual cosa, i un cop es dinamitzin mínimament les vendes i l’estoc assoleixi un nivell més raonable, sobretot a les ciutats, serà possible albirar una puntual recuperació de l’activitat.

Per tant, es pot afirmar, segons l’Observatori, que el pitjor ja estat superat i que es nota una minsa recuperació que, en qualsevol cas, té valor com a element de canvi de tendència.

De fet, el canvi de cicle: conjuntura econòmica més favorable, amb unes expectatives de creixement més sòlides, així com la millora de les condicions d’accés al crèdit, permeten albirar un millor comportament del sector de la construcció a la demarcació de Tarragona i es preveu que aquest 2015 es materialitzi un veritable canvi de tendència.

Tot i això, cal el sector de la construcció es troba, fins i tot, per sota dels mínims d’anteriors crisis econòmiques, tant en termes d’ocupació com de producció, per la qual cosa, una mínima normalització de l’activitat, del tot esperable entre 2015 i 2017, pot impulsar notablement els nivells d’ocupació de l’economia de la demarcació de Tarragona en el seu conjunt i repercutir molt positivament sobre la resta de sectors econòmics i sobre el nivell de benestar global.