Creu Roja Tarragona ajuda més de 80.000 persones a la demarcació durant el 2014

El 35% del total d’actuacions (28.165) van respondre a projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social

Per . Actualitzat el

La Creu Roja va tancar l’any 2014 a la província de Tarragona atenent 78.317 persones en el conjunt dels seus àmbits d’intervenció, de les quals 28.165 (35%) responen a projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social.
Els projectes de lluita contra la pobresa
El nombre de beneficiaris dels projectes de lluita contra la pobresa baixen lleugerament respecte l’any anterior (29.765 el 2013), però s’ha intensificat la qualitat, amb intervencions més transversals. La Creu Roja ha apostat per la dignificació dels ajuts i per oferir una atenció integral a les persones en situació vulnerable, no només cobrint les seves necessitats més immediates, sinó promovent la recuperació de la seva autonomia econòmica i personal.

Al llarg de 2014, Creu Roja va seguir distribuint productes bàsics (aliments, projectes per a la higiene personal i de la llar, ajuts per pagar subministraments, joguines) mitjançant els següents projectes:

Pla d’ajuda alimentària de la UE: 13.578 persones beneficiàries.

Kits de suport social: 4.560 persones beneficiàries.

Cobertura de necessitats bàsiques de la gent gran: 1.545 persones beneficiàries.

Campanya de joguines de Creu Roja Joventut: 4.911 infants beneficiaris.

La infància va ser al 2014 un dels col·lectius que va rebre una atenció prioritària per part de Creu Roja i per això es van desenvolupar un seguit d’ajuts específics per tal de millorar la situació de les famílies amb infants en situació vulnerable: beques menjador per a alumnes de primària i secundària, repartiment de targetes prepagament d’alimentació en períodes de vacances escolars, ajuts per a la compra de material escolar i vestuari o la incorporació d’un àpat en els programes de reforç escolar. Totes aquestes actuacions, finançades en bona part per fons propis de la institució, van arribar al 2014 a 1.577 infants.

Per tal de proporcionar una atenció integral amb els diferents ajuts que necessita cada persona, la Creu Roja ha estès aquest 2014 la implantació dels anomenats PSF (Punts de Suport a les Famílies). Al conjunt de Tarragona i les Terres de l’Ebre l’any passat es van atendre 718 persones.
Elavada inserció als programes d’ocupació
La Creu Roja acompanya les ajudes per cobrir les necessitats més immediates amb altres projectes per apoderar les persones en situació vulnerable i garantir que puguin recuperar la seva autonomia econòmica i personal.
Es tracta, per exemple, dels programes d’ocupació i inserció laboral, que han arribat a 1.276 persones usuàries, i que han comptat amb una taxa d’inserció en els projectes d’itineraris d’un 41%. Per desenvolupar aquest programa s’ha contactat amb 204 empreses, la majoria de les quals han col·laborat facilitant insercions, signant convenis de pràctiques, promovent formacions, etc.
Ampliació dels projectes de reforç per a infants
Durant l’any 2014, Creu Roja ha ampliat els seus projectes de mediació social i èxit escolar, arribant a més infants i encetant-lo als municipis de Vila-seca, Valls, Amposta i el Vendrell, que s’han afegit als ja existents a Tarragona i Tortosa. En aquest projecte els infants reben ajuda per fer els deures, a més d’afavorir el seu desenvolupament, l’adquisició d’hàbits i valor i conductes positives. Durant el curs 2014-2015 s’han atès 114 infants.
El conjunt d’àmbits d’intervenció de la Creu Roja
El llistat següent mostra les persones ateses en tots els àmbits d’intervenció de la Creu Roja:

Lluita contra la pobresa: 28.165

Creu Roja Joventut: 17.275

Socors i emergències: 14.155

Gent gran i atenció a la dependència: 8.195

Salut: 4.403

Intervenció social: 3.039

Formació: 2.885

Ocupació: 1.276

Drets humans i cooperació internacional: 731

Total: 80.124
El pressupost de la Creu Roja i el suport social
Tota l’activitat de la Creu Roja al territori s’ha finançat amb 9.032.644,04 €, el 36% dels quals procedeix de fonts de finançament pròpies (socis i sòcies i Sorteig de l’Or, entre d’altres ingressos) i la resta de prestacions de serveis i subvencions i donacions. Els socis i sòcies han continuat creixent durant el 2014, passant de 17.660 a 18.316. La presència del voluntariat s’ha mantingut en el nivell dels anys anteriors, però tenint en compte l’augment de l’activitat.