L’EINA del Vendrell obre una línia de subvenció per a autònoms

Les persones que es donin d’alta al RETA durant el 2015 poden accedir a ajudes per iniciar l’activitat

Per . Actualitzat el

El regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, ha presentat avui a l’Eina una línia de subvencions públiques per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del Vendrell, consistent a subvencionar part dels costos de la quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social o mutualitat de previsió social corresponent. Des de l’EINA Espai Empresarial es duu a terme aquesta iniciativa amb l’objecte d’incentivar l’ocupació mitjançant la inserció laboral per compte propi.

Aquestes subvencions van destinades a persones aturades i empadronades al Vendrell  que iniciïn una activitat econòmica o professional durant l’any 2015. Entre d’altres requisits, cal disposar de l’informe favorable del pla d’empresa per part de L’EINA Espai Empresarial, desenvolupar de forma continuada una activitat econòmica, no haver figurat com a autònom en el darrer any anterior a la sol·licitud i no simultaniejar l’activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d’altre. Els imports subvencionats són el 80% de la quota de cotització al RETA o la mutualitat amb un màxim de 212 euros mensuals, fins a esgotar el límit anual de 1.272 euros.

Cal mencionar que queden exclosos d’aquests ajuts el cònjuge i els familiars fins a segon grau, inclosos els que col·laborin amb el treballador autònom de forma personal, habitual i directa, així como els treballadors autònoms econòmicament dependents i les persones que iniciïn activitats considerades de caràcter piramidal.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de desembre de 2015 al Registre de l’Ajuntament del Vendrell (plaça Vella, 1, del Vendrell).

Els impresos es troben disponibles a www.leina.org, www.elvendrell.net, al SAC i a L’EINA Espai Empresarial.

Per a més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb L’EINA Espai Empresarial, al telèfon 900 33 88 33.