La Generalitat aplicarà «mesures immediates» de millora del control de l’aire a Tarragona

El conseller de Territori, Santa Vila, ho anuncia durant la posada en marxa de la Taula sobre la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona

Per . Actualitzat el

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha manifestat el seu compromís de màxima transparència en la gestió de la informació que garanteix la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona durant la constitució de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona i la presentació del programa de treball 2015-17.

Per primer cop, el Govern assumirà el compromís de garantir un programa estable de vigilància atmosfèrica d’aquells contaminants que no estan regulats en la normativa ambiental.
En aquest sentit la Generalitat aplicarà, de manera immediata, noves mesures d’actuació per augmentar la transparència, el control i la qualitat de l’aire. De fet, ja ha posat en marxa el mesurament del contaminant butadiè a Constantí i Perafort, i a curt termini ho farà al Morell. A finals de 2017, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) arribarà a mesurar 90 contaminants de la família dels compostos orgànics volàtils (COV) i 18 hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH). Es faran mostrejos simultanis en el temps i en el territori, ampliant-se a la Canonja i la Pineda, al polígon sud, i al Morell, al polígon nord. També s’ampliaran les campanyes de Constantí, Perafort, Tarragona i Vilaseca.

Vigilància i control de més de cent contaminants
En els darrers anys, el Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha anat incorporant l’anàlisi de contaminants de control no obligatori, més enllà del que està establert legalment. La Generalitat vol determinar el possible impacte que puguin tenir sobre les persones. És per això que els Departaments de Territori i Sostenibilitat i de Salut hi treballen des del 2008. Les empreses químiques també han col·laborat en el control, establint acords voluntaris des de 1993.
Especial atenció al Camp, amb encara més recursos Tot i que, en termes generals, la qualitat de l’aire al Camp es troba dins els valors legislats a les normatives ambientals europees, presenta un cert risc de possibles accidents i incidents. La XVPCA té al Camp la major densitat d’estacions de control de tot Catalunya, i el 60% dels punts de control de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) també es troben en aquesta àrea.