Uns 5.000 tarragonins es podran beneficiar de la targeta sanitària «Cuida’m»

Identifica les persones vulnerables que necessiten una atenció especial

Per . Actualitzat el

A partir del 15 de juliol es podrà demanar a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona la targeta sanitària individual «Cuida’m», que identifica persones vulnerables que necessiten una atenció especial. A la sol·licitud, que haurà de fer el metge del pacient, s’hi podran acollir malalts amb demències, discapacitat intel·lectual, casos d’autisme greus i persones amb dany cerebral.

La nova targeta sanitària és un element que facilita una atenció més personalitzada perquè identifica les persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals, per les seves característiques clíniques específiques, necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades i l’acompanyament d’un cuidador en els seus contactes assistencials.

La sol·licitud de la nova targeta «Cuida’m» l’ha de fer el metge del pacient a petició del mateix pacient o del seu representant o tutor. En tot cas, sempre s’ha de tenir en compte l’opinió del metge. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut n’ha de fer la tramitació i l’ha de lliurar al pacient, representant o tutor.

Entre els col·lectius als quals va destinada aquesta targeta es troben les persones amb demències o Alzheimer a partir de nivell 4, persones amb discapacitat intel·lectual greu i profunda, persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, casos d’autisme greu en població infantil, i persones que pateixen un dany cerebral.

La TSI «Cuida’m» no comporta cap modificació amb relació al reconeixement del dret a l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut, ni respecte al nivell de cobertura; és a dir, no atorga cap dret addicional, però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

La nova TSI «Cuida’m» permet que els professionals sanitaris puguin identificar, des del mateix moment d’accés als serveis de salut, les persones que requereixen aquesta atenció especial.