Quatre platges amb bandera blava

Les de la Móra i l’Arrabassada la tenen des de principis dels anys noranta

Per . Actualitzat el

L’ Ajuntament de Tarragona ha estat reconegut amb l’atorgament de quatre banderes blaves, aquesta temporada de bany 2015. En concret per les platges de l’Arrabassada, Savinosa, La Mora i Tamarit.

Les platges de la Mora i Arrabassada tenen bandera blava des de principis dels noranta. Pel que fa a la platja Savinosa la bandera blava hi oneja des de l’any 2010. La darrera platja tarragonina a incorporar-se va ser la de Tamarit, l’any 2012.

Objectius de la concesió dels guardons banderes blaves

Elevar el grau de consciència ciutadana i el grau d’intervenció de les autoritats sobre la qualitat de l’entorn de les platges i ports d’Europa i, en particular, de la qualitat de les aigües de bany requerida per la Directiva Comunitària (76/169/CEE, de 12/8/75).

Proporcionar, així mateix, a través de la concessió de les banderes blaves d’Europa, un símbol europeu de reconeixement i emulació a aquelles platges i ports que aconsegueixen aquests nivells de qualitat ambiental i busquen un equilibri entre la utilització del recurs natural i el respecte de l’entorn.

El distintiu de les Banderes Blaves l’atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac) de la FEE (Fundació d’Educació Ambiental), en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. Aquest guardó, reconegut a nivell internacional, valora i premia la gestió ambiental i la seguretat, la informació i l’educació ambiental, els serveis i les instal·lacions, i al mateix temps exigeix per a les platges una qualitat de l’aigua excel·lent.

Criteris per platges

Educació ambiental i informació

Hi ha d’haver informació sobre els ecosistemes i les àrees sensibles de la costa
S’ha de mostrar informació sobre la qualitat d’aigua en la que es banya
S’ha de mostrar informació sobre el Programa de Bandera Blava
El codi de conducta per a l’àrea de platges s’ha de mostrar i les normes que governen l’ús de les platges ha d’estar fàcilment disponible per al públic.
S’ha d’oferir un mínim de 5 activitats d’educació ambiental

Qualitat de l’aigua

Conformitat amb els requisits i normes per l’excel·lent qualitat de l’aigua en la que es banya.
No poden afectar l’àrea de platges abocaments industrials ni aigües residuals.
Control sobre la salut d’esculls coral·lins situats en la proximitat de la platja
Conformitat de la comunitat amb requisits de tractament d’aigües residuals.
Les algues i altra vegetació haurien de deixar-se podrir a la platja llevat que constitueixi una nosa

Gestió ambiental

S’ha d’establir un consell d’administració de platges per ser al càrrec dels sistemes de gestió ambiental i dirigir auditories ambientals regulars de les instal·lacions de les platges
La platja ha de complir totes les regulacions que afecten la localització i funcionament de la platja (planificació de la zona costera i legislació mediambiental)
La platja ha de estar neta
Hi ha d’haver papereres disponibles a la platja o prop d’aquesta en quantitats suficients, i han de ser regularment mantingudes i buidades
Les instal·lacions per rebre materials reciclables han d’estar disponibles a la platja
Instal·lacions sanitàries adequades i netes amb el sanejament controlat
A la platja no ha d’haver càmping desautoritzat o conducció ni abocaments.
S’ha de reforçar estrictament regulació pel que fa a gossos i altres animals domèstics a la platja
S’han de mantenir pròpiament tots els edificis i equip de la platja
Els mitjans sostenibles de transport s’han de promoure en l’àrea de platges

Seguretat i serveis

Un nombre adequat de socorristes i/o equip de socorrisme han d’estar disponibles a la platja
L’equip de primers auxilis ha d’estar disponible a la platja
Hi ha d’haver gestió d’usuaris i usos diferents de la platja per tal d’evitar conflictes i accidents
Hi ha d’haver accés segur a la platja
L’àrea de platges ha de ser patrullada
Un subministrament d’aigua que beu potable ha d’estar disponible a la platja
Un mínim d’una platja de Bandera Blava a cada municipi ha de tenir accés a les instal·lacions de lavabos per persones impossibilitades
Hi ha d’haver un mapa que indiqui la situació de les instal·lacions de la platja.