Presentada la ‘Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris’

La publicació incorpora un apartat de bones pràctiques amb experiències reals de diversitat confessional en hospitals

Per . Actualitzat el

El director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, i la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries, Roser Vallès, han presentat avui a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris.

La publicació, en format electrònic, ha estat iniciativa de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals i és fruit de la col·laboració amb la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut. Així mateix ha comptat amb l’assessorament de la sociòloga Clara Fons, experta en diversitat religiosa, i el metge internista Joan Padrós.

Per al director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, aquesta eina és la concreció d’un dels projectes en què treballa des de fa dos anys la Direcció General d’Afers Religiosos, amb l’objectiu de normalitzar la diversitat religiosa present a Catalunya en tots els àmbits en què es manifesta.

Si bé la Generalitat va editar el 2005 la Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari, aquesta nova edició ultrapassa l’àmbit estrictament hospitalari i s’adreça al personal de tot l’àmbit de la salut.

Bones pràctiques

Els continguts de la guia han estat revisats tant pel Comitè de Bioètica de Catalunya com pels membres del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa i, entre d’altres novetats, destaca la incorporació d’un apartat de bones pràctiques, que recull experiències reals perquè serveixin de referència en qualsevol centre que es trobi en casos similars. La publicació compta també amb annexos que informen detalladament sobre les diferents confessions religioses i el calendari de festivitats religioses, entre d’altres.

Avui a Catalunya hi ha establertes tretze confessions religioses, a més d’altres tradicions espirituals menys institucionalitzades. Tanmateix, la diversitat també es fa palesa dins de cada confessió religiosa, cosa que representa un repte per al manteniment de la cohesió social del país, alhora que també un valor de riquesa cultural de la nostra societat, que cal valorar, mantenir i respectar.