La tèrmica de Cubelles, i ara què?

Per . Actualitzat el

A questa setmana coneixíem la notícia que la tèrmica de Cubelles tanca definitivament. L’empresa propietària tindrà quatre anys per desmantellar l’edifici de la central, i el tema de la xemeneia queda per més endavant.

Fa uns mesos, l’empresa propietària va anunciar que finalitzava les seves activitats en aquesta central tèrmica i que es reservava el dret, en un futur, de construir-hi una central més moderna, en qualsevol cas es reservava l’ús energètic dels terrenys.

Sigui com sigui, és una bona noticia pels habitants del Penedès Marítim, en concret pels municipis de Cubelles i de Cunit, doncs la contaminació que produeix la central deixaria d’existir, tot i que es plantegen molts interrogants sobre el futur dels terrenys on s’ubica.

Agosaradament vàrem proposar de salvar la xemeneia de la tèrmica. Vàrem dir que la xemeneia, amb el temps, havia esdevingut un símbol característic de la zona i formava part de l’imaginari col·lectiu de la gent del territori. En un primer moment la proposta de conservar la xemeneia va crear una piccola polèmica, ja que hi havia gent a favor i altres en contra.

Al cap de pocs temps la idea, que semblava agosarada,  va tenir repercussió en gent relacionada amb el tema de la conservació del patrimoni industrial, arquitectes i d’altres sectors. Per exemple, a l’Ajuntament de Cunit vàrem tenir una reunió amb els responsables del Col·legi d’arquitectes de Catalunya i amb membres del Museu Industrial de Catalunya, que proposàvem i defensaven la conservació de la tèrmica, i més concretament la seva xemeneia, tal com es va fer a Sant Adrià del Besòs, amb les seves famoses tres xemeneies, que encara avui dia marquen l’skyline del litoral de Barcelona.

La xemeneia de la tèrmica de Cubelles ha esdevingut un element que marca el territori, i no només, també té la seva importància per molts pescadors i mariners que fan servir les cartes nàutiques, i on encara i de manera preponderant la xemeneia n’és un element de referència.

La xemeneia de la tèrmica pot esdevenir un element dinamitzador pel territori. Moltes persones parlen de donar-li un altre ús a la xemeneia com per exemple convertir-la en un mirador, on poder construir, a la part superior, una plataforma de vidre que tingués la funció de balcó, com succeeix en altres indrets del món que aprofiten les seves característiques per donar-li una altra funcionalitat, en la majoria dels casos un ús turístic.

Independentment del que s’hi vulgui fer, creiem que seria pertinent, tal com ens van proposar els especialistes del tema, poder fer un referèndum entre els veïns de Cubelles i de Cunit, per tal de definir el futur de les instal·lacions, xemeneia inclosa.

Reconeixem que per molta gent de Cubelles i de Cunit la tèrmica té molts significats, sobretot els que van viure la seva planificació i la seva construcció, que en manifestar-se en contra varen ser reprimits per les autoritats dictatorials de l’època. Una altra de les injustícies de l’època i que ha perdurat fins a dia d’avui, és que si bé la contaminació la patien els veïns de Cubelles i de Cunit, més els d’aquest últim municipi, els beneficis només eren per la gent de Cubelles, doncs tot i que la tèrmica està més a prop de Cunit, està situada sobre el terme municipal de Cubelles.
Seria de justícia que el futur no només es decidís des d’un únic municipi, sinó que fossin els habitants d’ambdós municipis els qui triessin quin ha de ser el seu futur.