Dimarts comencen les proves de Selectivitat de juny

Prop de 3.000 tarragonins participaran en aquestes proves que s’allargaran fins al dijous

Per . Actualitzat el

Dimarts 9 de juny, comencen les Proves d’Accés a la Universitat – PAU 2015- per 2.944 estudiants de batxillerat i cicles formatius les comarques de Tarragona que aspiren a accedir als estudis universitaris. Les proves de selectivitat seran els dies 9, 10 i 11 de juny, i es faran a 16 tribunals repartits entre Tarragona, Reus i Tortosa. A Tarragona hi ha vuit tribunals (campus Catalunya i campus Sescelades). A Reus hi ha quatre tribunals (Facultat d’Economia i Empresa, IES Baix Camp i IES Gabriel Ferraté), i quatre més a Tortosa, (Campus Terres de l’Ebre, IES Joaquim Bau i IES de l’Ebre). El procediment i els horaris són similars a les proves de l’any passat.

El nombre de joves matriculats a les PAU a les comarques de Tarragona enguany és de 2.944, un 3,1% més que l’any passat quan van ser 2.855. Del total, 2.439 son alumnes que han aprovat el batxillerat enguany, pràcticament igual que l’any passat quan van ser 2.423. A aquests alumnes enguany s’hi sumen 414 estudiants que es presenten voluntàriament a exàmens de matèries específiques per intentar pujar nota, i 91 de batxillerat de cursos anteriors al 2014-15.

Calendari i horaris

Dimarts els alumnes s’han de presentar a les 8,30 hores al tribunal assignat i a les 9 hores començaran les proves que es fan de matí i tarda, fins les 17.00 hores. Dijous i divendres les proves comencen a les 8.30 hores i acaben a les 16.30 hores. Cada estudiant tindrà uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 13 horaris de proves, cada estudiant en farà un màxim de 8.

HORARIS PAU 2015
Cada examen té una durada d’una hora i mitja

Dimarts 9 de juny
• 8:30-9:00 Comprovació de dades de l’alumnat
• 9:00-10:30 Llengua castellana i literatura
• 11:00-12:30 Llengua catalana i literatura
• 13:00-14.30 Anàlisi musical
Economia de l’empresa
Química

• 14:30-15:30 DESCANS
• 15:30-17:00 Dibuix tècnic
Literatura castellana

Dimecres 10 de juny

• 8:30-10:00 Història o
Història de la Filosofia
• 10:30-12:00 Llengua estrangera
• 12:30-14:00 Ciències de la terra i el medi ambient
Disseny
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

• 14:00-15:00 DESCANS
• 15:00-16:30 Electrotècnia
Història de l’art

Dijous 11 de juny
• 8:30-10:00 Geografia
Física
• 10:30-12:00 Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques

• 12:30-14:00 Biologia
Cultura audiovisual
Grec

• 14:00-15:00 DESCANS
• 15:00-16:30 Literatura catalana
Tecnologia industrial

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària, realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix tribunal i dia d’examen previst.

Procés

Recordem que cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases. Una general obligatòria la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida. L’altra fase específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Filosofia i una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant.

Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.

Accés als graus d’Educació

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per al curs 2015-2016, la PAP es considerarà superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4. Aquells estudiants que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin les PAU superades, hauran de fer aquestes proves de la fase general de les PAU per obtenir els resultats indicats.

Fase específica

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’escollida per la fase general. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat son: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

La selectivitat del mes de setembre està convocada per als dies 2, 3 i 4.