«L’aliança entre hospitals ajuda a incrementar l’expertesa dels nostres professionals sanitaris»

Entrevista al coordinador de la Unitat Funcional Territorial de Ginecologia i Obstetrícia de TGN Salut Aliança Estratègica, el doctor Ramon Miralles

Per . Actualitzat el

El Dr. Ramon Miralles, ginecòleg sènior consultor del Servei de Tocoginecologia de l’hospital Joan XXIII i professor titular a la URV, és el coordinador de la Unitat Funcional Territorial de Ginecologia i Obstetrícia impulsada per TGN Salut Aliança Estratègica, iniciativa que estableix la col·laboració entre els professionals dels diferents hospitals del Tarragonès i el Baix Penedès per dissenyar l’atenció sanitària i sociosanitària del futur. Ara fa gairebé un any que la unitat funcional de Ginecologia i Obstetrícia es va posar en marxa i, segons el Dr. Miralles, els avantatges d’aquest treball conjunt entre especialistes de Joan XXIII i Santa Tecla són remarcables.

Com valora aquests primers mesos de treball de la unitat funcional?
Des del punt de vista pràctic l’encert de l’aliança deriva en el fet que cada professional manté la vinculació laboral amb la seva empresa original. La gent de Santa Tecla continua sent de Santa Tecla i la gent de l’ICS continua sent de l’ICS. Durant aquests mesos hem establert protocols comuns d’actuació a tots els centres, hem fet sessions clíniques conjuntes i fins i tot alguns professionals s’han traslladat voluntàriament de centre en casos puntuals per tal que el servei de ginecologia i obstetrícia estigui unificat a tots els centres i es garanteixi un accés equitatiu per a tota la població.
Aquests primers mesos han servit també per confirmar que amb la suma d’esforços entre professionals s’aconsegueix incrementar la massa crítica de casos atesos i, per tant, s’incrementa l’expertesa del conjunt de professionals (no és el mateix atendre 10 casos l’any que atendre’n 100). Un fet molt important és que s’aconsegueix també reduir les derivacions de pacients a hospitals de Barcelona, eliminant l’alt cost social que implica haver de traslladar una pacient a més de 100 quilòmetres del seu domicili. Per tant, és bo per als pacients i bo per als professionals. A més, també és bo des del punt de vista de la col·laboració amb el món universitari, ja que la posada en comú dels coneixements dels diferents professionals incentiva la investigació i la recerca.

Com s’han implicat els professionals en la posada en marxa d’aquesta tasca conjunta?
La relació entre professionals de diferents centres sempre ha estat excel·lent, no només en l’àrea de ginecologia i obstetrícia, i això facilita molt les coses. Els canvis sempre generen escepticisme en alguns, però en termes generals els professionals són conscients de la necessitat d’avançar cap a una coordinació més gran entre centres i proveïdors sanitaris.

Quines potencialitats de millora han identificat?
Les més importants no corresponen només a ginecologia i obstetrícia, sinó que són extensives a totes les especialitats. Hem d’avançar en la millora constant de l’atenció a la ciutadania i en la celeritat (reduint les llistes d’espera), així com garantir l’accessibilitat per a tota la població amb criteris d’equitat.

Vostè que fa molts anys que es dedica a l’assistència sanitària, com valora el servei de ginecologia i obstetrícia que es dóna al territori?
Els professionals tenim com a punt de referència la percepció que el pacient té del servei. Això no sempre va lligat als avenços tècnics de què disposem sinó més aviat a la qualitat humana del servei i dels seus professionals. Les enquestes de satisfacció que fa el CatSalut situen les maternitats de Joan XXIII, Santa Tecla i el Vendrell entre les millors de Catalunya, un fet que demostra que les coses s’estan fent bé i que posa en relleu que l’actiu més important dels nostres centres assistencials són les persones que hi treballen. Elles humanitzen el tracte al pacient i això es veu reflectit clarament en la percepció positiva que la ciutadania té de nosaltres. Sense perdre això, ara toca avançar cap a una unificació a l’alça de la qualitat del servei a través de la coordinació, la suma d’esforços i, evidentment, amb la progressiva incorporació dels avenços tècnics que els nostres professionals requereixin per fer la seva feina en òptimes condicions.