La recollida de matèria orgànica segueix millorant

El percentatge d’impropis baixa, Tarragona es posiciona com una dels ciutats de Catalunya pels seus bons resultats

Per . Actualitzat el

L’ Ajuntament de Tarragona, com la resta de municipis europeus, ja fa anys que recull la matèria orgànica. Des del principi i per manca d’una educació mediambiental, les caracteritzacions –percentatge d’impropis a la recollida de matèria orgànica realitzats per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya- diferien molt dels resultats òptims.

 

Encara a l’any 2012, aquests resultats van ser molt decebedors amb una mitjana de 62,93% de residus impropis a la orgànica, el que vol dir que més del 60% dels residus que es trobaven dins els contenidors marrons eren d’altres fraccions: envasos, paper i cartró, roba i sobretot rebuig, els quals s’havien de portar a la incineradora en comptes de la planta de compostatge de Botarell, amb el conseqüent sobre cost econòmic.

 

El principal problema o deficiència detectat pel departament de Neteja Pública en relació a la recollida selectiva, va ser la mala qualitat de la matèria orgànica que es recollia als contenidors marrons de la via pública, tan soterrats com superfície.

 

En descobrir aquesta circumstància, el Servei de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona va prendre una sèrie de mesures; entre elles diverses campanyes per millorar la recollida orgànica i la instal·lació d’unes tapes reductores als contenidors d’orgànica soterrats. Tapes, que per la seva mida facilitaven sensiblement la recollida selectiva als usuaris, impedint el pas de materials no admesos. D’aquesta manera, el 2014 el percentatge d’impropis de les caracteritzacions de l’Agència de Residus es va reduir de forma considerable, sent el percentatge d’impropis del 13,75%.

 

En aquest sentit, cal remarcar el resultat de les caracteritzacions de l’Agència de Residus del primer trimestre d’aquest any 2015, el qual ha estat de mitjana d’un 14,17% d’impropis. El que fa pensar que molts ciutadans agafen l’hàbit de fer la recollida orgànica correctament.

 

Atès que es continuen mantenint els bons resultats de l’any anterior, la ciutat de Tarragona s’està posant al mateix nivell que les millors ciutats de Catalunya en la qualitat de la recollida de matèria orgànica.