L’alcohol és la droga que genera més tractaments per addicció a la demarcació

Motiva prop del 40% dels tractaments realitzats al Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) de Tarragona, per davant de la cocaïna, l’heroïna i el cànnabis

Per . Actualitzat el

Ni les conegudes com «drogues de disseny» ni les benzodiazepines. L’alcohol continua sent la droga que genera més tractaments per addicció a les comarques de Tarragona. Actualment, gairebé el 40% dels tractaments per addiccions iniciats al Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) de Tarragona –que cobreix les comarques del Tarragonès, Baix Penedès i Alt Camp– és provocat pel consum d’alcohol, percentatge molt superior al generat per altres drogues amb més notorietat com ara la cocaïna i l’heroïna.

L’alcohol continua sent la droga que genera més tractaments per addicció a les comarques de Tarragona. Actualment, gairebé el 40% dels casos que atén el CAS de Tarragona té l’alcohol com a primer causant i l’any passat més del 37% dels tractaments iniciats van ser provocats per aquesta droga que està a l’abast de tothom i que, en temps de crisi, registra creixements d’un 3% anual. De fet, segons dades de la memòria 2014 del CAS de Tarragona, el fet de no tenir feina no ajuda gaire a l’hora de prevenir caure en el consum abusiu d’alcohol. El 39% de les persones que l’any passat van iniciar tractament per alcoholisme estava a l’atur, un 10% més que l’any 2013.

El CAS atén cada any un miler de peticions de tractament per part d’usuaris de les comarques del Tarragonès, Baix Penedès i l’Alt Camp, si bé al final només un 70% decideix iniciar-lo, ja que es tracta d’una acció voluntària.

Molt per darrere de l’alcohol trobem les addiccions a altres drogues, com la cocaïna i l’heroïna, que afecta persones d’edats més joves. En el cas dels tractaments per cànnabis (un 26% dels quals a menors d’edat) responen sobretot a multes administratives per consum a la via pública.

grafic

El CAS, un servei multidisciplinari amb 30 anys de funcionament

El Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències de Tarragona (CAS) tot just acaba de celebrar les seves tres primeres dècades de funcionament. Actualment és un servei essencial per al tractament de les addicions a tota mena de drogues a les nostres comarques. Ubicat a l’edifici D (Consultes Externes) del complex sanitari del Joan XXIII, el CAS rep anualment un miler de peticions de tractament per part de la població afectada, del qual finalment l’inicien un 70% (ja que es tracta d’un tractament voluntari).

FOTO-CASEl CAS és un servei multidisciplinari que aborda la problemàtica de les addiccions des de tots els seus vessants. L’equip de professionals del centre està integrat per tres psicòlegs, dos psiquiatres, un metge de família, tres infermeres i una treballadora social. Al llarg dels anys l’especialització del servei, que es va constituir a partir de l’alarma social generada per l’aparició dels primers casos de VIH, ha servit també per mesurar l’evolució del comportament de la societat envers les substàncies addictives.

La coordinadora del centre, Blanca Carcolé, explica que «abans de la constitució del servei complet a partir de l’aparició del VIH, els CAS eren centres dedicats exclusivament al tractament de l’alcoholisme. A partir de l’any 2000 s’incorpora l’atenció a l’addicció a altres drogues com la cocaïna i l’heroïna». Segons Carcolé, «fa uns cinc anys que la demanda està estabilitzada, però la tendència és que cada vegada ens arriba gent més jove per ser tractada d’addiccions, especialment al cànnabis i la cocaïna. Malgrat això, l’alcohol continua sent la primera causant d’inicis de tractaments en edats més adultes, especialment entre els homes, ja que és una droga que està a l’abast d’una població acostumada a socialitzar als bars».

En clau de futur, Carcolé apunta la necessitat d’anar incrementat els recursos tècnics i humans del CAS «per tal de recuperar les ràtios de professionals/habitants». També apunta a la necessitat d’incorporar el perfil professional del psicòleg en el sistema sanitari d’Atenció Primària: «Som un país on el consum de psicofàrmacs és molt alt i creiem que amb la participació d’un psicòleg en l’atenció primària en baixaria la receptació i s’ajudaria les persones des dels estadis inicials de l’addicció», conclou.

L’ONG ProjecteHome atén 200 persones en el seu primer any de funcionament a Tarragona ciutat

Si bé el sistema sociosanitari públic disposa dels seus recursos i serveis per al diagnòstic i el tractament d’addiccions entre la població, encara hi ha un ampli espectre de la ciutadania que no hi té accés perquè els seus perfils no encaixen en els diferents programes dissenyats pel CAS. El tractament d’una addicció, en tot cas, respon a l’acció voluntària de la persona afectada, que també pot trobar suport en organitzacions sense ànim del lucre i associacions que també destinen recursos i accions a ajudar les persones que volen deixar enrere aquesta problemàtica. Un exemple és el Projecte Home, que a finals de 2013 va decidir obrir una delegació a la ciutat de Tarragona (a l’Hotel d’Entitats).

En el seu primer any de funcionament, segons l’organització, el servei va atendre 200 persones que van rebre assessorament o van iniciar programes de tractament ambulatori al mateix centre de Tarragona o bé en altres centres de Projecte Home. La majoria d’usuaris atesos són persones en situació d’exclusió social i sense recursos econòmics que no poden fer front al cost d’un tractament de rehabilitació. Al mateix temps, es van atendre també 65 familiars de persones usuàries que també han rebut suport terapèutic.

Pel que fa al perfil dels usuaris atesos per Projecte Home a Tarragona, la principal substància de consum és l’alcohol, en un 40% dels casos. En segon lloc, la cocaïna és la droga de referència per a un 33% dels usuaris, seguit pel cànnabis en un 9%, l’heroïna en un 4% i els casos de ludopatia també en un 4%. D’altra banda, 1 de cada 5 usuaris pateix algun tipus de patologia dual (addicció i trastorn mental a la vegada).

La mitjana d’edat dels usuaris és de 37,8 anys mentre que el 93% són homes i un 7% són dones. Malgrat que les dones tenen menys prevalença de consum abusiu, aquest baix percentatge femení s’explica per les majors dificultats que encara tenen les dones per seguir un tractament per raons com ara més càrregues familiars o un major estigma social.

  • I allò de preguntar per no callar… Amb l’allau de xifres i dades que hi ha presentades aquí… Ni mitja paraula al fet que es dóna en la gran majoria dels addictes, de combinar més d’una droga??? Com a mínim alcohol i xyz: raríssim és el cas en el qual no es dóna aquesta suma i combinació de substàncies!!!!!