Les comarques de Tarragona confirmen la tendència positiva del comerç exterior

El pes de la indústria petroquímica i de sectors molt potents com el del combustible o l’agroalimentari sustenten les dades positives, juntament amb factors externs com la devaluació del preu del dòlar

Per . Actualitzat el

En termes generals, el comerç exterior ha evolucionat d’una manera prou satisfactòria en els darrers dos anys i podem dir que les exportacions han crescut amb més rapidesa que no pas les importacions, aquesta és una de les dades principals que s’extreu de la presentació de l’Observatori Empresarial núm. 107, dedicat a l’exportació i importació a les comarques de Tarragona.

Aquest estudi assenyala que, en els darrers temps, el valor per tona exportada a les comarques tarragonines s’ha incrementat de manera molt notable, fet que indica que el comerç exterior al conjunt de la província ha augmentat el seu valor afegit.

La taxa de cobertura de les exportacions –com a resultat de l’equació obtinguda entre importacions i exportacions– ha millorat significativament, la qual cosa vol dir que el dèficit comercial que presenta la demarcació de Tarragona s’ha anat reduint progressivament i que el nivell d’internacionalització–entès com a sumatori entre importacions i exportacions dividides pel total del PIB- ha millorat substancialment en els darrers últims anys, fet que indica que l’economia tarragonina està “molt internacionalitzada”, en paraules del cap del Gabinet d’Estudis de la CEPTA, Juan Gallardo.

En conjunt, l’estudi confirma que totes aquestes dades confirmen que el comerç internacional està evolucionant d’una manera “prou satisfactòria” al conjunt de la província i que, amb la baixada del dòlar, aquests mercats que s’han obert es consolidaran i cal albirar un futur en el qual les exportacions se seguiran movent en la mateixa tendència, amb més velocitat que les importacions, i que podem tenir un futur encara millor que els darrers tres anys en termes de sector comercial.

El pes del sector petroquímic al conjunt de les comarques de Tarragona és determinant, no només per les dades relatives a exportacions i importacions, sinó que també pel que fa a la relació entre Tarragona i el conjunt de Catalunya, ja que Tarragona excel·leix en tot el que són els sectors del transport de productes químics i de combustibles tant pel que fa a importació com exportació.