L’Otto Zutz haurà de tancar dues hores abans

El decret signat per l’alcalde obligarà a tancar a les tres de diumenge a dijous i a les quatre els divendres, dissabtes i vigiles de festius

Per . Actualitzat el

Tal com es va anunciar el passat dia 1 d’abril, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha signat el Decret que obliga als propietaris del local d’oci Otto Zutz a reduir en 2 hores els horaris de tancament de l’establiment, tal com preveu l’article 14 de l’Ordre INT 358/2011 de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives. L’article 14 contempla que els ajuntaments poden establir reduccions dels horaris , quan els establiments ocasionen molèsties al veïnatge del seu entorn físic, o bé per raons de seguretat, degudament acreditades i amb els informes policials corresponents en ambdós supòsits. El Decret significa que, a la pràctica, els horaris de tancament seran els següents: de diumenge a dijous, l’hora de tancament serà a les 03:00 h. i els divendres, dissabtes i vigiles de festius, a les 04:00 h.

Cal recordar, que l’alcalde i la consellera de Comerç i Turisme, Patricia Anton, es van reunir amb els representants dels veïns dels carrers de l’entorn de l’avinguda President Macià per solucionar les molèsties provocades per l’establiment Otto Zutz derivades de l’oci nocturn. A més de la reducció horària, també es va acordar intensificar la neteja a la zona i reforçar la presència de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.