El perill de la deslocalització sanitària

Per . Actualitzat el

El sector hospitalari de Tarragona és un autèntic motor de dinamització econòmica i de generació de riquesa. I ho és des de dos vessants. El primer, el més relacionat amb el servei prestat, reverteix en la població a través d’una millor conservació de la salut pública, en la reducció del nombre de malalties, de l’absentisme laboral i en l’increment de l’esperança de vida en condicions dignes. Aquest és un intangible que, si bé és difícil de quantificar en estadístiques, manté una estreta relació amb el bon nivell de qualitat de vida que en les darreres dècades s’ha assolit a les nostres comarques. L’altre vessant és l’econòmic. Els hospitals, com a empreses que donen feina a milers de professionals i contracten serveis a tercers per desenvolupar la seva tasca, són autèntics motors econòmics amb pes específic a les economies locals que els acullen. Un estudi elaborat pels tècnics de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, entitat històrica del territori, quantifica en més de 276 milions d’euros l’impacte econòmic que els centres adherits a TGN Salut Aliança Estratègica (Hospital Joan XXIII, Hospital de Santa Tecla, Hospital del Vendrell i els centres sociosanitaris del Francolí, Santa Tecla Llevant i Santa Tecla Ponent) exerceixen sobre les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. Aquests hospitals, a banda vetllar per la salut d’una població estable de més 350.000 habitants, donen feina a més de 3.100 professionals qualificats (fent-se càrrec de més de 100 milions d’euros l’any en sous) i, a més a més, injecten prop de 70 milions d’euros a altres sectors del territori a través de la compra de serveis a proveïdors. Això fa que el 100% de la producció dels hospitals, ja sigui a través de l’atenció a la ciutadania o a través de la despesa econòmica (sous, impostos, contractes a tercers…) reverteixi al 100% en el seu entorn immediat. Molt poques activitats ofereixen aquest retorn al territori que les acull. Motius sobrats per vetllar per potenciar la capitalitat sanitària de Tarragona i evitar així possibles temptacions de deslocalitzar i traslladar serveis a altres ciutats no gaire allunyades.