L’Ajuntament anuncia millores a la Casa de la Festa

Es tracta d’actualitzacions de caràcter museístic i reparacions de parts malmeses

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament presenta un Pla de millores integral de la Casa de la Festa. De forma imminent es resoldran els problemes de seguretat per accedir a la teulada per tal de poder dur a terme una neteja periòdica d’aquesta part de l’edifici per tal que no presenti de nou cap tipus de filtració i també l’arranjament de les canonades de desguàs dels lavabos de la planta baixa, que generen problemes d’humitats. A la teulada cal una intervenció complexa, ja que s’instal·laran escales per tal de poder accedir a les diferents parts de la coberta, tanques de protecció i una línia de vida per la màxima seguretat del personal que realitzi les tasques.

D’altra banda, el llistat de millores que es presenten avui es fan gràcies al suport de Repsol, vinculació que arrenca l’any 2009, quan va finançar la segona fase d’aquesta Casa de la Festa, consistent en la millora i modernització del discurs expositiu de la instal·lació, tot possibilitant que el públic gaudís de les sensacions que cada setembre inunden la Festa Major. En les darreres temporades, la companyia també ha assumit el cost del personal que s’encarrega d’obrir i fer la visita a aquest equipament cultural i ara, seguint amb el seu compromís, presenta un conjunt de millores pel que fa als següents aspectes de caràcter museístic:

– arranjament de les vitrines que contenen elements dels diferents balls

– equipament de la sala audiovisual amb un equip de so complert i mobles (taules i cadires per a facilitar la realització d’actes i esdeveniments de les entitats i de la ciutat)

– retolació dels perpetuadors de la festa que manquen (2011-2014)

– senyalització del text per a la musealització del Griu

– revisar i actualitzar textos (exemple: colles castelleres)

Així com també aspectes de caràcter visual, de petits arranjaments d’obra:

– Reparació i pintura de les parets malmeses

– Revisió, reparació i rectificació de textos murals

– Agençament i instal·lacions a les vitrines

– Col·locació dels elements a les vitrines, fabricació de suports adients

– Construcció de suport per al magatzem de cadires i taules

– Coordinació amb entitats i proveïdors

– Petits materials de fusteria i ferreteria

I en aquest sentit, avui també s’ha anunciat, des de l’empresa Imaginautes Serveis Culturals, que és qui gestiona el monitoratge i els horaris del museu, l’obertura d’un dia més a la setmana, concretament els dijous al matí. I és que les dades parlen per sí soles, ja que el nombre total de visitants aquest 2014 va ser de 19.205, 8.000 més que el 2013.

Tal com s’exposa en el seu balanç, el nombre de visitants ha estat molt elevat i s’ha mantingut durant tot l’any, no només en els mesos més propers a la festa major i les visites guiades concertades per a escolars i gent gran ha estat també un gran reclam, així mateix un 15% del total han estat visitants de fora la ciutat

Per tot plegat es proposa l’obertura d’un dia més, a dijous al matí; fins ara s’obria de divendres a diumenge, per tal de possibilitar la visita de més grups en horari escolar i se seguirà treballant per a la difusió del museu amb la informació i consergeria a l’entrada; visites guiades, consergeria específica durant les festes i actes a la pròpia Casa i tallers relacionats amb les visites escolars.