El 92% dels tarragonins declara tenir alguna pertorbació de la son

Empitjora lleugerament la qualitat de la son dels catalans: l’any anterior aquestes pertorbacions afectaven al 90% de la població

Per . Actualitzat el

La son és un excel·lent indicador de l’estat de salut i benestar de les persones. Amb aquesta premissa, l’empresa Dormity ha encarregat, per segon any consecutiu, la realització de l’Estudi Dormity PSQI per avaluar la qualitat de la son dels catalans.

Aquest estudi s’elabora utilitzant el qüestionari clínic anomenat Índex de Qualitat de la Son de Pittsburgh (PSQI) que analitza set components referents a la son: qualitat subjectiva, latència, durada, pertorbació, eficiència, ús de medicació i disfunció diürna.

Els resultats d’aquesta segona edició, assenyalen un lleuger empitjorament en 6 dels components avaluats per aquest qüestionari. Segons la Dra. Romero, coordinadora de l’estudi i cap de secció de Neurofisiologia de la Unitat de la Son de la Vall d’Hebron, “és motiu de preocupació que el 92% dels tarragonins hagi manifestat tenir algun tipus de pertorbació de la son”.

Dins de les pertorbacions de la son s’agrupen diferents condicionants, com ara la dificultat per agafar el son, despertar-se durant la nit per anar al servei, el no respirar bé, sentir fred durant la nit, roncar, i en definitiva, aixecar-se al matí amb la sensació de no haver descansat suficient. Des del servei d’Unitat de la Son, la Dra. Romero adverteix que “hi ha una manca generalitzada d’informació sobre la higiene del descans en la societat i un desconeixement sobre la seva relació directa amb la qualitat de vida de les persones”.

Una altra de les conclusions generals de l’Estudi Dormity PSQI ha estat que la qualitat de la son no presenta diferències significatives segons el grup d’edat, tot i que s’ha detectat una troballa curiosa relacionada amb l’estat civil dels enquestats: el 86% dels divorciats afirma tenir una baixa qualitat de son, i aquest percentatge és inferior en el grup dels casats (74%).

En aquest sentit, Girona ha estat la província catalana que ha registrat el percentatge més alt de disfunció diürna: el 64% dels tarragonins presenta alguna disfunció diürna com a mínim un cop a la setmana, és a dir, reconeix tenir alguna dificultat per a desenvolupar la seva tasca diària per no descansar bé. Per a la Dra. Romero, “millorar la qualitat de la son és primordial per afavorir la qualitat de vida i incrementar el benestar general: familiar, laboral i social.”

Quant a la latència de la son, l’Estudi Dormity PSQI ha assenyalat que només el 59% dels tarragonins destina menys de mitja hora a agafar el son: és la província on els habitants tarden més a adormir-se. “Fins a 30 minuts és el temps adequat que una persona tarda a adormir-se; si es necessita més temps per agafar el son, hauríem de considerar la possibilitat d’estar davant d’un problema d’insomni” apunta la Dra. Romero.

Tot i que la necessitat de dormir varia en funció de l’edat, els especialistes de la son recomanen dormir entre 7 i 8 hores diàries, consell que posa en pràctica el 47% dels tarragonins; el 35% dorm entre 6 i 7 hores; el 40% dorm entre 5 i 6 hores, i només el 3% dorm menys de 5. Segons la Dra. Romero, “en aquest últim percentatge estaríem parlant de persones que pel fet de dormir poc tenen més risc de desenvolupar una patologia, sigui metabòlica, cardiovascular o psiquiàtrica.”

D’altra banda, una dada que es manté similar a l’estudi de l’any passat és la predisposició de la població a prendre tractaments, malgrat que els tarragonins són els catalans que en prenen més. El 12% de la població pren medicació hipnòtica més de tres cops a la setmana, enfront d’un 67% que no en pren. La Dra. Romero ens recorda que “qualsevol tipus de medicació hipnòtica utilitzada ha de ser controlada per un especialista.”

La Dra. Romero, afirma que “les conclusions d’aquest estudi evidencien que queda molt camí a recórrer per assolir els estàndards òptims de qualitat de la son en la població catalana. És necessària la difusió de normes higièniques sobre el bon descans que contribueixin a augmentar el benestar de les persones.”

Aquesta és la segona edició de l’Estudi Dormity PSQI encarregat per l’empresa catalana líder en sistemes de descans a Catalunya, que s’emmarca el Dia Mundial de la Son. Per a David Sánchez, fundador i director general de la cadena Dormity.com, “amb aquest estudi volem contribuir a conscienciar a la població sobre la importància del descans per a gaudir d’una millora del nostre benestar i de la nostra qualitat de vida i per extensió, la de la societat en general.”

La voluntat de Dormity.com és seguir realitzant anualment aquest Índex de Qualitat de la Son de Pittsburgh (PSQI) sobre la societat catalana, per poder conèixer quina és la tendència. A més, al tractar-se d’un instrument estàndard que mesura la qualitat de la son, el PSQI atorga fiabilitat i possibilitat de comparació de resultats amb altres països d’Europa i del món.

Sobre el Dia Mundial de la Son

El Dia Mundial de la Son va ser importat a Espanya el 2008 per la Sociedad Española del Sueño (SES). Aquest any el DMS es celebra el dia 13 de març amb l’eslògan “When Sleep is Sound, Health and Happiness Abound”, “Quan el son és reparador, la felicitat i la salut abunden” i en aquesta ocasió estarà focalitzat en el problema de l’insomni.

En el marc del Dia Mundial de la Son, la SES ha organitzat el seu congrés anual a Lleida (http://www.ses.org.es/eventos_ses.html) que comptarà amb el suport també de l’empresa Dormity.com.

Referències de la Dra. Odile Romero, coordinadora i portaveu de l’Estudi

Cap de Secció de Neurofisiologia a la Unitat de la Son de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Sueño (SES).