Un terç dels transplantaments de ronyó van ser de donants vius

El Joan XXIII és el primer centre fora de Barcelona que fa extracció d’òrgans per parada cardíaca

Per . Actualitzat el

L’any 2014, el 33% dels trasplantaments de ronyó generats a Tarragona va ser de donants vius (20 de 59), mentre que a Catalunya va ser del 27% (165 de 604). En la comparativa entre els primers dos mesos de l’any, gener i febrer, de 2014 i 2015, la xifra de trasplantaments d’òrgans a Catalunya ha passat de 145 a 158, destacant l’augment en trasplantaments hepàtics, de 21 a 27, o pancreàtics, de 2 a 6. La dada d’altres tipus de trasplantaments es manté similar, 7 i 7 en trasplantaments pulmonars, de 8 a 10 en cardíacs, i destaca sobre tot el número de trasplantaments renals, en els primers mesos de cada any, que se situa en 107 al 2014 i es manté en 108 al 2015.

Pel que fa a la donació a Catalunya, baixa la donació als dos primers mesos de 2015 respecte al 2014, en referència als donants vàlids per mort encefàlica, de 40 a 34, i puja la donació vàlida per mort asistòlica, de 3 a 11, i lleugerament els donants vius, de 21 a 22. Els hospitals de les Regions Sanitàries de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre han passat d’1 donant vàlid els dos primers mesos del 2014 als 8 del 2015.

Precisament és l’extracció asistòlica controlada la novetat que ha esdevingut a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona en aquest 2015, on 2 dels 8 donants vàlids dels primers dos mesos de l’any han estat pacients amb mort per parada cardíaca, convertint-se en el primer centre, no trasplantador, fora de Barcelona, amb donació asistòlica controlada, és a dir, per parada cardíaca. L’avantatge que té, respecte a la donació per parada encefàlica, és que permet ampliar el número de donants i, per tant, d’òrgans, ja que les donacions per mort encefàlica solen ser, actualment, pacients amb edat avançada amb menys possibilitats de donar diversos òrgans.

Pel que fa a les negatives a la donació, els percentatges se situen al voltant del 20%, concretament en un 23,8% del casos detectats a Tarragona. En quant a la llista d’espera de trasplantaments, l’any 2014 a Catalunya hi va haver 1.356 pacients esperant un trasplantament i 135 a la província de Tarragona, dels quals 114, a Tarragona, eren de ronyó, 8 hepàtics, 10 pulmonars i 3 pancreàtics.