Més de 3.000 persones utilitzen l’Arxiu Històric durant aquest 2014

La nova ubicació i la digitalització de la major part del fons fan incrementar l’ús de l’Arxiu en un 95%

Per . Actualitzat el

L’Arxiu, ubicat al Magatzem número 2 de l’Espai Tabacalera, integra les seccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, l’Arxiu Administratiu i Gestió Documental, la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona i el Centre d’Imatges de Tarragona. Durant l’any 2014, en relació als serveis que s’ofereixen als ciutadans s’han registrat 1.483 usuaris de la sala de consulta, s’han atès 824 peticions d’informació de forma no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic i s’ha donat resposta a les sol·licituds de recerca i cessió de 764 fotografies. Tot plegat, representa un creixement del 95% en relació a l’any anterior.

Pel que fa als serveis que s’ofereixen online, les quatre seccions web que s’administren des del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han registrat més de 26.000 usuaris i prop de 130.000 visites, amb una mitjana de permanència de 6 minuts per visita. D’altra banda, els audiovisuals accessibles a Youtube han comptabilitzat prop de 6.000 visualitzacions.

Altrament, cal esmentar 540 persones que han visitat l’espai de forma guiada en diferents grups organitzats, prop de 900 assistències als diferents esdeveniments celebrats a la sala d’actes (conferències, cursos, presentacions de publicacions, projecció d’audiovisuals…), així com prop de 1.700 visites a les exposicions o mostres documentals de l’espai expositiu. A més a més de les quatre exposicions de producció pròpia, el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha participat en setze exposicions més celebrades per diferents institucions i entitats.

Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal destacar el fons municipal de l’Ajuntament de Tarragona dels segles XIII – XVIII (655 pergamins, 551 volums enquadernats en pergamí i 47 caixes de documents en paper. També 582 fotografies procedents de fons particulars. Per la seva banda, la Biblioteca Hemeroteca ha rebut els fons de Josep M. Rosselló i de Federico Bardají.

Des de l’Arxiu també es gestiona la documentació administrativa generada o rebuda actualment per l’Ajuntament de Tarragona. En aquest sentit, l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental del Servei d’Arxiu ja aporta informació sobre més de 691.000 expedients administratius, s’han servit 4.232 documents que els departaments municipals necessiten per a la tramitació dels expedients que afecten als ciutadans, s’han ingressat prop de 4.230 caixes d’arxiu als dipòsits documentals procedents de les oficines municipals i s’ha eliminat i reconvertit en pasta unes 10 tones de paper.

Cal assenyalar també que aquest any s’han desenvolupat els treballs de la comissió per a la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu Electrònic de l’Ajuntament de Tarragona.

En definitiva, durant l’any passat s’ha consolidat aquest nou espai cultural obert a la ciutat que conserva, gestiona i difon 36 fons i col·leccions documentals, més d’un milió de fotografies, 3.500 plànols i cartells, prop de 15.000 llibres i més de 400 capçaleres de publicacions periòdiques. Un espai pel qual han passat prop de 3.500 persones.