MicroBank destina 18M€ a microcrèdits a la demarcació durant 2014

El banc social de “la Caixa” concedeix 3.633 microcrèdits amb l’objectiu de promoure l’activitat productiva i a la creació d’ocupació

Per . Actualitzat el

MicroBank va concedir durant l’any 2014 un total de 3.633 microcrèdits a les comarques de Tarragona i a les Terres de l’Ebre per valor de 18M€. El finançament es va oferir a professionals autònoms, emprenedors, microempreses, famílies i persones amb necessitats financeres no cobertes pel sistema creditici tradicional amb l’objectiu de facilitar l’activitat productiva i l’ocupació, el desenvolupament personal i familiar, i la inclusió financera.

El 23% dels microcrèdits concedits es van atorgar a emprenedors que volien iniciar un projecte d’autoocupació i a autònoms i microempreses que necessitaven donar un impuls al seu negoci. El banc social de “la Caixa” facilita finançament a aquests col·lectius a través del microcrèdit Emprenedors i Negoci dirigit a l’inici, la consolidació o l’ampliació del negoci i les seves necessitats de circulant i el microcrèdit social per a emprenedors que compten amb l’assessorament d’alguna de les entitats col·laboradores de MicroBank per a fer el seu pla d’empresa i posar en marxa el projecte. En ambdós casos es preveu una aportació màxima de 25.000€, amb un tipus d’interès fix, sense garantia real i amb un termini d’amortització de cinc anys.

MicroBank disposa d’altres possibilitats de finançament com el EcoMicrocrèdit, el Crèdit Empresa Social i el microcrèdit personal i familiar. El EcoMicrocrèdit té com a objectiu finançar el desenvolupament de projectes sostenibles, la compra de productes respectuosos amb el medi ambient i la millora de l’eficiència energètica de la llar o el negoci.

El Crèdit Empresa Social s’adreça a emprenedors que vulguin satisfer amb la seva activitat una necessitat social. Hi poden accedir les empreses d’inserció laboral i les que desenvolupen la seva feina en els sectors de la promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència; la lluita contra la pobresa i l’exclusió social; la interculturalitat i cohesió social; els projectes d’acció social, i els projectes culturals d’impacte social.

El microcrèdit personal i familiar, per últim, permet finançar projectes vinculats al desenvolupament personal i familiar com despeses d’habitatge, salut, educació, necessitats de persones amb discapacitat, reagrupament familiar o l’adquisició de transport necessari, entre altres. També es poden atendre necessitats derivades de situacions puntuals o imprevistes.