Clam a favor d’una igualtat salarial inexistent

La regidora de Comerç i Turisme, Patrícia Anton, ha llegit aquest matí un manifest a la plaça de la Font acompanyada de l’alcalde i altres regidors i personalitats

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona es suma a la celebració del Dia Europeu per la Igualtat Salarial un programa especial a Tarragona Ràdio realitzat en directe des de la plaça de la Font. La regidora Patrícia Antón, la presidenta de la ADEE,  Laura Roigé, i la vicepresidenta de BPW a Tarragona, Sònia Mateo, han participat a l’espai radiofònic. A continuació s’ha obert un col·loqui sobre la igualtat salarial entre homes i dones amb diferents ponents. Finalment, a dos quarts de dotze, s’ha dut a terme la lectura del manifest a càrrec de la regidoria Patrícia Antón davant la porta de l’Ajuntament.

L’any 2008, el Parlament Europeu va aprovar una resolució on es sol·licitava a les institucions europees la declaració d’un Dia Europeu per la Igualtat Salarial a tota la Unió Europea, davant la necessitat  dels diferents països membres a corregir la bretxa salarial existent. El 5 de març de 2011 la Comissió Europea va celebrar el primer Dia Europeu de la Igualtat Salarial. Aquesta data canvia cada any i és diferent en cada país, en funció de la diferència salarial existent a la UE i a cada país, i representa els dies extra que una dona necessita treballar per a guanyar el mateix salari que un home durant un any.

A Espanya, al 2010, el Consell de Ministres va acordar promoure el reconeixement del 22 de febrer com Dia Internacional per la Igualtat Salarial. Aquesta bretxa segueix augmentant segons dades oficials, situant-se al 2012 en un 23,93% de diferència.

Segons dades de l’Eurostat (2012), agafant com a referència el salari hora, Espanya és un dels països de la Unió Europea amb una  major diferència retributiva entre treballadores i treballadors (23’83%), allunyant-se de la mitjana de la Unió Europea (16’5%) i situant-se a nivells del 2002 (20’2%), any en  què es van produir les diferències retributives més elevades dels últims temps. A Catalunya, on es concentra el major número de dones treballadores d’Espanya, quasi un milió i mig, i la segona Comunitat Autònoma en percentatge d’ocupació, per darrera de la Comunitat de Madrid, suporta una bretxa salarial bastant elevada, que en els últims anys ha crescut notablement, passant del 17% l’any 2010 a un 24’ 81% l’any 2012.

En l’actualitat, segons estudis realitzats, una dona ha de treballar 84 dies més  a l’any que un home per guanyar el mateix salari. Per tant, traduït al llarg d’una vida laboral de 35 anys, les dones haurien de treballar 11 anys i mig més per percebre les mateixes quantitats per treballs d’igual valor.

L’Ajuntament de Tarragona vol contribuir a trencar aquesta diferència de manera exemplar amb la implementació del “Pla local de Polítiques per a la Igualtat” que va aprobar-se al juliol de 2014 i que té l’objectiu d’aplicar mesures que potenciïn la igualtat salarial i la promoció en igualtatd’oportunitats.  El pla també pretén incidir en l’educació en valors igualitaris dels infants,  per superar els estereotips i les desigualtats dels homes i dones del futur.