L’ocupació, el turisme i el medi ambient, eixos de la participació tarragonina en l’Arc Llatí

La Diputació de Tarragona ocupa la vicepresidència de la corporació mediterrània des del passat mes de juliol

Per . Actualitzat el

La Diputació de Tarragona col·laborarà en diversos projectes impulsats per la corporació Arc Llatí i que s’han donat a conèixer en el marc de l’Assemblea General i Consell d’Administració celebrada a Màntua.

Entre els diferents projectes que es tiraran endavant des de la Dipuatció de Tarragona destaquen la iniciativa “Promoció de l’ocupació dels joves” i “Eurovelo8“. La primera pretén crear equips de treball entre administracions i empreses locals que permetin adaptar la seva formació al sector empresarial local i afavorir la inserció laboral, mentre que la segona consta d’un conjunt d’accions de promoció transnacional pel desenvolupament de paquets turístics i creació de sinergies que facilitin partenariats publicoprivats als territoris que formen part de l’Arc Llatí.

També participarà en projectes de caràcter mediambiental: LocalCoMGov, que abastarà el desenvolupament i la implementació d’una eina per la governança local del Pacte d’Alcaldes, i l’estudi LOCAL-EEI, que  aprofundirà en activitats de prevenció, eradicació d’Espècies Exòtiques Invasores (EEI) i en la sensibilització de la població per lluitar contra aquestes amenaces.

L’Arc Llatí és una corporació que reuneix administracions locals d’Itàlia, França i Espanya i té la finalitat de treballar per la cooperació política i tècnica a la Mediterrània. L’objectiu és crear un espai comú amb cohesió social, econòmica i territorial que reforci la relació entre el sud de la Mediterrània.

Aquest any la presidència recau en la província de Màntua, que substitueix la de la Spezia (ambdues a Itàlia), mentre que la  Diputació de Tarragona n’ocupa la vicepresidència des del passat mes de juliol.